Kolejna redukcja obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców – nowe ułatwienia dla firm

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje on między innymi likwidację obowiązku oznaczania na towarze adresu polskiego dystrybutora.

Czytaj więcej

II FZ 595/14 – postanowienie NSA (N) z dnia 20-05-2014

Czytaj więcej

Nowe zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Od 1maja z mocy ustawy zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zmianie ulegają regulacje dotyczące wysokości świadczeń pielęgnacyjnych unormowanych w ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456). Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym z rodzajów świadczeń opiekuńczych (obok zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) i przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej z tytułu […]

Czytaj więcej

Kolejny etap informatyzacji w administracji publicznej

Stworzenie spójnego i efektywnego systemu informacyjnego państwa to główny cel, który prześwieca nowelizacji ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 235), która to nowelizacja weszła w życie 11.5.2014 r. Nowe regulacje prawne mają przyczynić się do zwiększenia liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną przez […]

Czytaj więcej

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Usystematyzowany wykaz dokumentów, które składa pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych czy wprowadzenie obowiązku uzupełnienia niekompletnych wniosków pracodawców przez pracowników PUP to niektóre zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.

Czytaj więcej

Dofinansowanie kosztów zatrudniania i szkoleń niepełnosprawnych – jeszcze przez pół roku na starych zasadach

Rozporządzenia dotyczące zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych oraz refundacji kosztów szkolenia takich pracowników będą obowiązywały o pół roku dłużej, niż zakładano.

Czytaj więcej

Opinia UZP dotycząca poprawiania omyłek

Na stronie internetowej UZP w zakładce „Opinie prawne” w katalogu „Dotyczące ustawy Pzp” została zamieszczona opinia „Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i KIO”. Oparta jest na analizie aktualnych orzeczeń sądów okręgowych oraz orzeczeń KIO dotyczących stosowania art. 87 ust. 2 pkt 1-3 Pzp.

Czytaj więcej

II Ca 94/14 – postanowienie SO Bydgoszcz z dnia 15-05-2014

Czytaj więcej

2-letni limit dla umów terminowych i roczne odszkodowania za wadliwe zwolnienie – ważny projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Wkrótce w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej umów na czas określony, przygotowanego przez SLD. Zmiany mają polegać przede wszystkim na wprowadzeniu limitu czasowego dla umów zawartych na czas określony – w miejsce limitu ilościowego. Zaproponowano także zróżnicowanie okresów wypowiedzenia w zależności od czasu trwania umowy oraz radykalne podniesienie odszkodowań za […]

Czytaj więcej

Senackie komisje proponują zmiany dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych

Senackie komisje zaproponowały przyjęcie rozwiązania, przewidującego, że osoba niepełnosprawna, zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, korzysta ze skróconego wymiaru czasu pracy z mocy prawa; będzie ona mogła natomiast (ale nie pracodawca) wystąpić o zaświadczenie o zdolności do pracy w dłuższym wymiarze. Ponadto zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieli możliwość odwołania się od orzeczenia […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych