Nowe zasady pracy Komitetu Standardów Rachunkowości

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiana rozporządzeniu w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR). Zmiany przewidują, że KSR będzie mógł podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w trybie obiegowym. W formie telekonferencji będą mogły być też zwoływane i przeprowadzane posiedzenia KSR.

Czytaj więcej

Nowy parapodatek od usług VoD

Ustawa z 30.4.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy antykryzysowej 3.0) została przekazana do Senatu. Wprowadza ona m.in. zmiany w ustawie o kinematografii, na mocy których od 1.7,2020 r. będzie obowiązywać nowy parapodatek od usług VoD.

Czytaj więcej

Minimalna i maksymalna szerokość pasa technicznego i ochronnego oraz sposób wyznaczania ich granic – nowe przepisy!

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił Radzie Ministrów projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic.

Czytaj więcej

Poselski projekt zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Posłowie opozycji wnieśli do Sejmu projekt ustawy zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – propozycje w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Czytaj więcej

Odroczenie terminu wprowadzenia kas fiskalnych online na 2021 r.

Na stronie podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów zamieściło komunikat, że odracza obowiązek instalacji kas online do 1.1.2021 r. Nowy termin dotyczy m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej. Jednocześnie w odpowiedzi na interpelację nr 4441 podsekretarz stanu Jan Sarnowski poinformował o planach odroczenia terminów wdrożenia kas on-line i o tym, że trwają prace nad szczegółami rozporządzenia dotyczącego odroczenia terminu wejścia […]

Czytaj więcej

Rozwiązania podatkowe związane z tarczą antykryzysową – zachęcamy do lektury nowego e-booka

Głównymi elementami tarcz antykryzysowych są m.in. rozwiązania osłonowe dla pracodawców i pracowników, które pozwalają na obniżenie kosztów działalności i tym samym mają umożliwić firmom przetrwanie na rynku i ochronienie istniejących miejsc pracy.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w trakcie i po COVID-19 – nowe priorytety w Wielkiej Brytanii

ICO, czyli brytyjski organ do spraw ochrony danych osobowych, określił kierunek zmian priorytetów na najbliższe miesiące. Organ przyjrzał się m.in. złożonym skargom oraz prośbom o wsparcie.

Czytaj więcej

0114-KDIP4-1.4012.92.2020.2.AM – Interpretacja indywidualna z dnia 08-05-2020

Interpretacja indywidualna z dnia 08-05-2020

Czytaj więcej

MR: Ruszył kolejny instrument wsparcia dla firm – 1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju: ARP S.A. przeznaczy 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora transportu. Wśród oferowanych produktów znajdą się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w […]

Czytaj więcej

Ułatwienia w tarczy – jak uzyskać orzeczenie lekarskie?

Orzeczenie lekarskie może zostać wydane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy. Taką możliwość dały pracownikom przepisy tarczy antykryzysowej. Dodatkowo cały czas istnieje możliwość zdalnego wydawania zaświadczeń. O czym powinni wiedzieć nie tylko pracownicy, a także pracodawcy w kontekście zmian ustawowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych