II Ca 626/14 – wyrok SO Szczecin z dnia 07-01-2015

Czytaj więcej

Deklaracje i informacje podatkowe

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą wystawiać deklaracje i informacje podatkowe dotyczące pobranych zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego. W tabeli przedstawiamy porównanie PIT, terminy ich składania oraz informacje komu są przekazywane.

Czytaj więcej

§ 2. Cywilnoprawne dobra osobiste

Zgodnie z art. 23 KC Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji,

Czytaj więcej

6. Podatek naliczony przy imporcie usług

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a VATU kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca. Zatem kwota podatku należnego z tytu

Czytaj więcej

Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP

Adamski A., Bojarski J., Chrzczonowicz P., Filar M., Girdwoyń P., Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Toruń 2007 Albrecht P., Aktualne kierunki rozwoju wymiaru kary w prawie szwajcarskim, CzPKiNP 1999

Czytaj więcej

5. Wybór partnera prywatnego w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przepisy ZamPublU znajdą zastosowanie do wyboru partnera prywatnego w całości i wprost z modyfikacjami wynikającymi jedynie z przepisów PartPublPrywU. Podstawową różnicą między wyborem partnera prywatnego a zwykłym zamówieniem publicznym będą kryteri

Czytaj więcej

RPO chce wprowadzenia ochrony zatrudnienia niepracowniczego

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w celu zainicjowania zmian w prawie, które zwiększyłyby ochronę osób, zatrudnionych w innych formach, niż na umowę o pracę. Zdaniem Rzecznik obecnie obowiązujące przepisy zabezpieczają jedynie prawa osób, zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Czytaj więcej

Posłowie proponują zmiany w odraczaniu lub ratalnej spłacie składek na ubezpieczenie dla firm

Sejm pracuje nad zmianami w prawie, które mają umożliwić dopuszczenie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenia, w tym należności finansowanej przez ubezpieczonego.

Czytaj więcej

ITPP1/443-1476/14/JP – Interpretacja indywidualna z dnia 24-12-2014

Interpretacja indywidualna z dnia 24-12-2014

Czytaj więcej

IV SA/Wa 2316/14 – postanowienie WSA Warszawa z dnia 23-12-2014

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych