ZUS. Nowe wzory wniosków o pomoc z instrumentów tarczy antykryzysowej

Zwiększone bezpieczeństwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknięcie zakładu pracy – w skutek epidemii koronawirusa życie zawodowe uległo zmianie. Do czego zobowiązani są pracodawcy a do czego pracownicy w tej nietypowej sytuacji?

Czytaj więcej

Łatwiejszy dostęp do kredytu na innowacje technologiczne

Nowe zasady przyznawania kredytu mają pomóc, mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Wśród zmian jest zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 000 000 zł, czy zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej.

Czytaj więcej

Uchwały w sprawie wsparcia przedsiębiorców – Prezes RIO w Opolu wyjaśnia

Jednostki samorządu terytorialnego pomagają przedsiębiorcom w przezwyciężaniu skutków kryzysu, wywołanego epidemią COVID-19. Sposoby podejmowania uchwał mogą jednak budzić wątpliwości, dlatego prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej wysłał do wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast pismo z wyjaśnieniami.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące udzielania informacji zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Już obowiązują nowe zasady udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rachunek których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz tryb udzielania zakładom ubezpieczeń przez NFZ danych o nazwach i adresach placówek, które udzieliły świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym oraz sposób ustalania […]

Czytaj więcej

Przychód z nieodpłatnych świadczeń a wykonywanie czynności kontrolnych w spółce zależnej

Akcjonariusz przez świadczenie tych usług uzyskuje ekwiwalent poprzez możliwość skorzystania z prawa do dywidendy z zysku skarżącej spółki i przysługujące mu prawo do majątku skarżącej spółki w przypadku jej likwidacji. Działania nadzorcze dokonywane przez akcjonariusza także w postaci wykonywania kontroli w skarżącej spółce przez ekspertów, mają na celu zapewnienie jej właściwego funkcjonowania w aspekcie ekonomicznym, […]

Czytaj więcej

Stan techniczny budynków i coroczna kontrola a COVID-19

Czy w dobie pandemii COVID-19 należy przeprowadzać co roczną kontrolę budynków mieszkalnych?

Czytaj więcej

Formularze interaktywne o cenach transferowych i konsultacje podatkowe w zakresie wyjaśnień do nich

Na portalu podatkowym opublikowano formularze interaktywne: informacji o cenach transferowych dla osób prawnych – TPR-C(2) oraz informacji o cenach transferowych dla osób fizycznych – TPR-P(2).

Czytaj więcej

Wsparcie ze środków publicznych w ramach programu zaliczek zwrotnych

W ramach walki z gospodarczymi skutkami pandemii Covid 19, Polska uruchamia program zaliczek zwrotnych o wartości 16 600 000 000 euro (ok. 75 000 000 000 zł). Program ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Wsparcie w ramach programu jest skierowane do mikroprzedsiębiorstw (poza jednoosobową działalnością) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które mają problemy z […]

Czytaj więcej

Spis powszechny zaplanowany na 2021 rok a obowiązek gmin w zakresie udostępnienia danych adresowych mieszkańców

Jakie dane gminy mają obowiązek zweryfikować, zaktualizować i uzupełnić w wykazie adresowo-mieszkaniowym w związku z wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w przepisach o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.?

Czytaj więcej

PIP radzi jak bezpiecznie wrócić do pracy

Kolejne ograniczenia związane z epidemią COVID-19 są znoszone przez Radę Ministrów, a to oznacza, że więcej osób znów będzie się pojawiać w miejscach pracy. Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia, o których powinni pamiętać pracodawcy, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia pracowników koronawirusem.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych