Usługi związane z rekreacją z obniżoną stawką VAT – interpretacja ogólna MF

Od dłuższego czasu trwał spór pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi w zakresie opodatkowania usług związanych z rekreacją i rozumienia pojęcia użytego w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług „wyłącznie w zakresie wstępu”. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która rozwiązuje ten problem.Stwierdził, że do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie […]

Czytaj więcej

Zasady egzekwowania wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych

W praktyce wiele wątpliwości budzi kwestia prowadzenia egzekucji, gdy osoba pracuje na podstawie umowy o dzieło lub umowę zlecenie. Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do propozycji wprowadzenia jednolitych zasad dotyczących zajęcia wynagrodzenia z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

Czytaj więcej

Pieniądze wydawane przez gminę są jawne

Informacje o wydatkach gminy zarówno osobowych, jak i przedmiotowych są jawne i podlegają udostępnieniu. Co do zasady nie mogą być też poczytane za informacje przetworzone – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj więcej

Pieniądze na telefony służbowe do publicznej wiadomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że mieszkaniec gminy może się domagać ujawnienia, ile kosztuje utrzymanie telefonów służbowych wójta i jego urzędników – faktury za te usługi trzeba ujawniać.

Czytaj więcej

Organ ma obowiązek zbadać, czy o informację publiczną prosi prasa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 8.10.2014 (sygn. akt II SA/Go 432/14) stwierdził, że zaniechanie zbadania, czy osoba żądająca udostępnienia informacji publicznej jest dziennikarzem, może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie postępowania, dlatego też organ ma obowiązek to zbadać.

Czytaj więcej

Sejm pracuje nad umożliwieniem kontroli firm przez PIP bez uprzedzenia

W parlamencie trwają prace nad zlikwidowaniem obowiązku uprzedzania przez Państwową Inspekcję Pracy o planowanej kontroli u przedsiębiorcy. Inspektorów pracy nie będą też obejmowały inne wymogi, dotyczące kontroli, nałożone obecnymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Opodatkowanie usług świadczonych przez firmę transportową

Zamierzam otworzyć firmę transportową. Będę świadczył usługi na rzecz polskich klientów – transporty towarów w Polsce oraz z Polski do krajów Unii, do Rosji i na Białoruś. Jak to opodatkować VAT? Co w sytuacji, gdy będę musiał wystawić fakturę zagranicznemu klientowi?

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Nie można wyrokować o wypadku przy pracy, mając tylko rozbieżne opinie biegłych

W wyroku z 20.1.2015 r. SN orzekł, że sąd, mając do dyspozycji kilka rozbieżnych opinii biegłych lekarzy, powinien powołać kolejnego biegłego, względnie zwrócić się o opinię do komisji biegłych, a nie decydować arbitralnie, którą opinię bierze pod uwagę przy orzekaniu w sprawie uszczerbku na zdrowiu, spowodowanym wypadkiem przy pracy.

Czytaj więcej

Uznanie za zmarłego pozwala na wypłatę emerytury zaginionego za 3 lata od daty tego uznania

W wyroku z 13.1.2015 r. SN orzekł, że wypłata emerytury dla zstępnych zaginionego, a następnie uznanego za zmarłego emeryta powinna zostać dokonana za okres do 3 lat od daty uznania emeryta za zmarłego przez sąd.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych