Ustanowienie zakazu ruchu pojazdów – zmiany w przepisach o drogach publicznych

13.3.2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające możliwość ustanowienia m.in. zakazów ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t po określonej drodze publicznej lub jej odcinku albo w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki.

Czytaj więcej

Brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki powodem nałożenia kary

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. naruszyło przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdyż nie zgłosiło Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych. Organ nadzorczy nałożył więc na spółkę karę pieniężną w wysokości 85 588 zł.

Czytaj więcej

Sejm uchwalił czternastą emeryturę

Przyjęta 21 stycznia 2021 r. przez Sejm ustawa o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury od listopada bieżącego roku.

Czytaj więcej

Nowe prawa przedsiębiorcy w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą objęte zostały pełną ochroną konsumencką. Oznacza to, że przedsiębiorca nabywający towar na fakturę, uzyskał prawa wynikające z rękojmi oraz prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Komu i w jakiej sytuacji przysługują nowe prawa?

Czytaj więcej

Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu SLIM VAT

Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań SLIM VAT, które będą trwać w terminie od 19.1.do 1.2. 2021 r. W tym terminie można zgłaszać uwagi i opinie. Konsultacje są otwarte dla wszystkich.

Czytaj więcej

Do 31 stycznia 2021 r. trzeba poinformować pracowników o nietworzeniu zfśs

Mały pracodawca, który nie zamierza prowadzić funduszu socjalnego w 2021 r. ani wypłacać świadczeń urlopowych ma zawiadomić o tym załogę do końca stycznia. Wystarczy, że wyśle maile lub SMS-y.

Czytaj więcej

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii w dodatkowym okresie przejściowym

Dłuższy okres przejściowy na przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej

Zeznania podatkowe PIT za 2020 rok można składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia

Zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2020 można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Od 15 lutego będzie też można skorzystać z usługi Twój e-PIT do zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Jednak zastosowanie tej usługi nadal nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych […]

Czytaj więcej

Opłata od posiadania psa w 2021 r.

W 2021 r. wzrosła maksymalna stawka opłaty od posiadania psa.

Czytaj więcej

Czy Sejm zdecyduje się na udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego dla komunikacji miejskiej?

W toku procesu legislacyjnego znajduje się ustawa nowelizująca tzw. tarczę antykryzysową (druk nr 879). W toku prac legislacyjnych Senat zaproponował wprowadzenie poprawki, która pozwoliłaby na objęcie wsparciem finansowym komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności