Czy zwolnienie z ZUS obejmuje również radców prawnych i adwokatów?

Ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wprowadziła w ramach tzw. tarczy antykryzysowej możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na okres trzech miesięcy (od […]

Czytaj więcej

Przestój w trzech ustawach i każdy inny. Przez to firmy popełniają błędy

Instytucja przestoju opisanego w kodeksie pracy ma niewiele wspólnego z przestojem ekonomicznym wprowadzonym ustawą o ochronie miejsc pracy czy tym przewidzianym w specustawie o COVID-19. Pokutuje też błędne przekonanie, że rozwiązania zapewnione w tej ostatniej wyłączają rozwiązania kodeksowe (w tym przestój), które to na czas istnienia tarczy niejako przestają obowiązywać. Przestój z kodeksu pracy (art. […]

Czytaj więcej

Ograniczenia w pracy dla medyków pełne wątpliwości

Przepisy rozporządzenia zobowiązującego pracowników medycznych do pracy w jednym miejscu przewidują dodatki tylko dla tych, którzy będą leczyć w szpitalu zakaźnym. Jeśli ograniczą się do jednej placówki, ale będzie to np. ogólny szpital, rekompensata im nie przysługuje, choć w ten sposób również chronią pacjentów. Wątpliwości jest więcej.

Czytaj więcej

Wpłaty do PPK z dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym

W połowie marca rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z naszych pracowników (uczestnikiem PPK) i zawarliśmy z nim umowę zlecenia. Do 20 kwietnia stanowiła ona tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ale od 21 kwietnia – do dobrowolnego podlegania tym ubezpieczeniom. Czy nadal jesteśmy zobowiązani do naliczenia i dokonywania wpłat do programu za tego zleceniobiorcę?

Czytaj więcej

ZUS pomoże przy świadczeniach

W czasie epidemii organ rentowy we własnym zakresie będzie pozyskiwać z urzędu stanu cywilnego odpisy aktów potrzebnych do wypłaty zasiłków. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka jest bowiem niezbędny do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego, z kolei odpis skrócony aktu zgonu do zasiłku pogrzebowego.

Czytaj więcej

Interwencja w Kodeksie karnym skarbowym – zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 2.0

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, które wprowadzają zmiany m.in. w zakresie instytucji interwencji w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego.

Czytaj więcej

Aplikacje wspierające walkę z COVID-19 pod lupą EROD

14 kwietnia 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych wydała pismo dotyczące projektu Wskazówek Komisji Europejskiej w sprawie aplikacji wspierających walkę z pandemią koronawirusa.

Czytaj więcej

Koronawirus: Świadczenie postojowe na nowych zasadach

Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie postojowe przysługiwać będzie bez względu na wysokość przychodów przedsiębiorcy. Ponadto, zasiłek postojowy można uzyskać nawet 3-krotnie.

Czytaj więcej

Wyłączenie stosowania zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, które dotyczą m.in. przypadków, w których wyłączono stosowanie zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych.

Czytaj więcej

Zerowy VAT od sprzętu dla placówek oświatowych

Od 22.4.2020 r. obowiązuje czasowo wprowadzona stawka VAT w wysokości 0% dla wskazanego sprzętu przeznaczonego dla placówek oświatowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych