Rozszerzenie zakresu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Od 1.1.2021 r. mają wejść w życie dwa rozporządzenia zmieniające rozporządzenie: w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Zmiany przewidują rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2018–2019

Opublikowano sprawozdanie za lata 2018 r. i 2019 r. z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Czytaj więcej

Od dziś obowiązuje nowe PZP – najważniejsze zmiany

Od 1.1.2021 r. zaczyna obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych, wraz z jedo istotnymi zmianami wprowadzonymi w ustawie z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2275).

Czytaj więcej

Nowe plany postępowań o udzielenie zamówienia od 1.1.2021 r.

Od 1.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362). W rozporządzeniu określono wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, do stosowania którego zobowiązani są zamawiający objęci obowiązkiem sporządzania planów postępowań, czyli zamawiający wymienieni w art. 4 […]

Czytaj więcej

Nowe wzory formularzy dla podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

Przygotowano nowe wzory w podatku CIT: wzór zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-R) oraz wzór oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (OSW-R).

Czytaj więcej

Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

1.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w tym: sposób wyboru punktów pomiarowych, wymaganą częstotliwość prowadzenia pomiarów, a także sposoby prezentacji wyników pomiarów.

Czytaj więcej

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – zmiana przepisów

31.12.2020 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących ustalenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Zmiany dotyczą uzyskania poziomu takiego przygotowania w latach 2020–2035.

Czytaj więcej

Profilaktyczne testy na koronawirusa dla pracowników

Pracodawcy, którzy – ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – nie mogą pozwolić sobie na pracę zdalną, coraz częściej decydują się na prywatne testy w kierunku COVID-19, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracy i uniknąć przestojów w działalności.

Czytaj więcej

Przedłużono okres intensywności pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Od 29.12.2020 r. obowiązuje rozporządzenie przedłużające o rok okres intensywności pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej

Wyznaczanie wolumenu energii elektrycznej dla niektórych odbiorców – zmiana przepisów

Od 29.12.2020 r. obowiązuje zmiana przepisów dotyczących wyznaczania wolumenu energii elektrycznej w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności