7 rozwiązań w sferze zatrudnienia z tarczy antykryzysowej 3.0

Od 16 maja 2020 r. kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę mogą być wyższe o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Od tego dnia zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca nie wymaga zmiany dokumentu legalizującego jego pracę w Polsce.

Czytaj więcej

Wynagrodzenia osób wykonujących pracę i poddanych obowiązkowej kwarantannie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza zmiany do kilkunastu aktów prawnych w celu zapobiegania negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19, m.in. w zakresie wynagrodzenia pracowników i osób wykonujących pracę i poddanych obowiązkowej kwarantannie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w […]

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 3.0 – najważniejsze zmiany

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 3.0) została przekazana Prezydentowi do podpisu. Nowelizacja stanowi uzupełnienie dotychczasowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym skutkom epidemii.

Czytaj więcej

Wznowienie realizacji badań bezpośrednich u lekarzy orzeczników od 11 maja 2020 r.

Od 11 maja 2020 r. przywróciliśmy realizację badań bezpośrednich przez lekarzy orzekających w ZUS. Przywracanie badań bezpośrednich w ZUS będzie realizowane etapowo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej, w korelacji z regulacjami prawnymi i zaleceniami rządowymi.

Czytaj więcej

Stanowisko CNIL w kwestii systemów monitorujących zakażonych COVID-19

Francuski organ ds. ochrony danych osobowych wydał opinię dotyczącą projektu aktu normatywnego regulującego kwestie systemów informatycznych służących monitorowaniu osób zarażonych koronawirusem.

Czytaj więcej

Klasyfikacja stacji transformatorowej do ładowania autobusów elektrycznych

W projekcie unijnym wybudowaliśmy kompletną stację transformatorową do ładowania autobusów elektrycznych. Jest to dwutransformatorowa stacja w obudowie betonowej z ośmioma polami z powiązaniem kablowym i rurarzem dla kabli. Czy KŚT 613 z 10% amortyzacją będzie odpowiednie dla tego rodzaju stacji? Wątpliwość dotyczy liczby pól, ponieważ w opisie KŚT 613 podkreślono, że stacja ma posiadać nie […]

Czytaj więcej

MR: CEIDG – od miesiąca rośnie liczba aktywnych firm

Ministerstwo Rozwoju podaje, że z najnowszych danych z rejestru CEIDG, że od 12 kwietnia notujemy stopniowy wzrost liczby przedsiębiorstw, które wznawiają prowadzenie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Gazociąg międzysystemowy – zmiany w Prawie energetycznym!

Od 13.5.2020 r. obowiązują zmiany wprowadzone do przepisów prawa energetycznego m.in. w zakresie spraw dotyczących gazociągu międzysystemowego, w tym jego eksploatacji.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie maksymalnych wartości energii elektrycznej z wysokiej kogeneracji

26.5.2020 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie maksymalnych wartości energii elektrycznej z wysokiej kogeneracji. Zwiększono maksymalne ilości takiej energii oraz wysokość premii kogeneracyjnej.

Czytaj więcej

Prawomocność wyroku przeciwko spółce a res iudicata w procesie z art. 299 KSH

Prawomocność wyroku przeciwko spółce nie stwarza powagi rzeczy osądzonej w procesie przeciwko członkowi zarządu, co ma istotne znaczenie jeżeli zważyć, że często pozwana spółka zachowuje się biernie, skutkiem czego tytułem egzekucyjnym staje się np. wyrok zaoczny – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie (I AGa 534/18).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych