Usługa polegająca na dostępie warunkowym świadczona drogą elektroniczną

Na gruncie przepisu art. 267 § 1 KK za informację należy uznać tylko taki zestaw znaków, któremu można przypisać określone znaczenie, rozumiane jako wskazywany przez nie sens. Cechy takiej klucz parujący (boxkey) nie posiada.

Czytaj więcej

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej a stanowisko innego organu

Udostępnienie informacji publicznej przez podmiot do tego zobowiązany nie jest uzależnione od zajęcia stanowiska, wyrażenia zgody, bądź wydania opinii przez jakikolwiek inny organ, a co za tym idzie, usprawiedliwianie braku podjęcia we właściwym czasie czynności w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej okolicznością wydania postanowienia przez inny organ nie jest trafne – orzekł Wojewódzki Sąd […]

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1.4.2020 r. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Czytaj więcej

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 6 czerwca

Resort edukacji zdecydował się na przedłużenie zawieszenia zajęć w jednostkach oświaty do 6 czerwca. Przy okazji umożliwiono przywrócenie prowadzenia zajęć w klasach I-III szkół podstawowych w formie stacjonarnej, a także prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Czytaj więcej

„Odmrożenie” postępowań administracyjnych i sądowych wskutek wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

W piątek 15 maja 2020 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw tzw. tarcza antykryzysowa 3.0., czyli ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). Na mocy tej ustawy wprowadzono zmiany do tzw. ustawy o koronawirusie, […]

Czytaj więcej

Posiadanie spółki zależnej w UE nie oznacza automatycznie istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności – wyrok TSUE w sprawie C-457/18

Przepisy art. 44 dyrektywy 2006/112/WE oraz art. 11 ust. 1 i art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 należy interpretować w ten sposób, że usługodawca nie może wywieść istnienia na terytorium państwa członkowskiego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki z siedzibą w państwie trzecim z samego faktu, iż spółka ta posiada w […]

Czytaj więcej

Dochód z działalności gospodarczej organów łowieckich można przeznaczyć na zwalczanie epidemii

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. umożliwia przeznaczenie dochodów z działalności gospodarczej kół łowieckich na zwalczanie panującej epidemii.

Czytaj więcej

Świadczenie wychowawcze a postanowienie sądu o tymczasowej pieczy nad małoletnią

Pani X złożyła wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, dołączyła postanowienie sądu o tymczasowej pieczy nad małoletnią dla kandydatki na rodzinę zastępczą. Czy można przyznać to świadczenia, czy odesłać wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie?

Czytaj więcej

Swoiste „wznowienie” postępowania w sprawach emerytalnych

Z powszechnego charakteru wyroków Trybunału Konstytucyjnego, o którym mowa w art. 190 ust. 1 Konst i utraty mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu (art. 190 ust. 3 Konst), wynika, że możliwość rozstrzygnięcia sprawy z pominięciem derogowanego przepisu odnosi się zasadniczo do wszystkich spraw, w których niekonstytucyjny przepis był podstawą orzeczenia o prawach osób uprawnionych, bez względu na […]

Czytaj więcej

Zmiany ustawowe umożliwiające „odwieszenie” orzekania przez KIO w sprawach odwołań

W Dzienniku Ustaw z 15.5.2020 r. opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Z punktu widzenia zamówień publicznych najistotniejsza jest zmiana wprowadzona w art. 46 pkt 20 tej ustawy, polegająca na uchyleniu art. 15zzs KoronawirusU. W […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych