Tylko do końca roku gmina może przeznaczyć część środków z wpływów za alkohol na cele związane z COVID-19

Gminy, na mocy nowelizacji z „Tarczy antykryzysowej”, zyskały możliwość przeznaczania środków z różnych wpływów za alkohol, także na cele dotyczące COVID-19. Możliwość taka istnieje do 31.12.2020 r. Nie oznacza to jednak, że gmina może w projekcie budżetu na 2021 r. również przewidywać takie przesunięcia w wydatkach.

Czytaj więcej

Dalsze zawieszenie obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców oraz zmiany co do przygotowania planu i zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Od 1 września br. wprowadzano dalsze zawieszenie obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców, a także zasady zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. i planu finansowego na 2021 r. w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Czytaj więcej

Nieruchomości ‒ co nowego w judykaturze: ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Czy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma charakter czasowy czy bezterminowy – wyrok NSA z 24.8.2020 r., I OSK 524/20.

Czytaj więcej

Indeks PMI w polskim przemyśle – zwalnia, ale ciągle na plus

Wskaźnik PMI w Polsce spadł w stosunku do lipca, lecz utrzymał się powyżej neutralnego poziomu 50,0 pkt. Wielkość produkcji wzrosła nieznacznie, a liczba nowych zamówień utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca.

Czytaj więcej

Udzielanie świadczeń przez położne oraz kształcenie podyplomowe pielęgniarek oraz położnych – zmiany

Od 1.9.2020 r. obowiązują zmiany w zasadach udzielania świadczeń przez położne lub położnych oraz kształcenia podyplomowego pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz epidemii wprowadzono czasowo możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne wobec wszystkich pacjentów (niezależnie od płci i wieku) wraz z dookreśleniem zakresu tych świadczeń.

Czytaj więcej

Najem wygasa w razie braku akceptacji podwyżki czynszu

Czy odmowa przyjęcia podwyżki czynszu za wynajmowane mieszkanie w ramach TBS-u powoduje rozwiązanie umowy najmu ‒ stanowisko Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Wyższa opłata skarbowa pobierana przez gminę od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – może nic nie dać budżetowi

Od lipca br. obowiązuje znacznie podwyższona opłata skarbowa za wydawane przez gminy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W praktyce jednak znaczna podwyżka dotyczy marginalnej grupy wnioskodawców, bowiem właściciele ubiegający się o ww. decyzję – są ustawowo zwolnieni z opłat. Wpłynie to negatywnie na budżet gminy.

Czytaj więcej

Trudna sytuacja na rynku kredytów

Banki i SKOK-i udzieliły w lipcu o 32 proc. mniej kredytów konsumpcyjnych, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli chodzi o wartość kredytów, to spadek wyniósł aż 33,6 proc. w porównaniu do lipca 2019 roku.

Czytaj więcej

Sposób przekazywania danych w ramach spisu powszechnego

Od 29.8.2020 r. obowiązuje nowelizacja przepisów dotyczących powszechnych spisów, które dotyczą przede wszystkim określenia sposobów przekazywania danych do organów statystycznych.

Czytaj więcej

Prywatność jako inicjatywa strategiczna w organizacji

Kultura prywatności w organizacji może być czynnikiem umożliwiającym realizację obranych przez nią strategicznych celów.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności