We wrześniu kumulacja płatności rat w podatku od nieruchomości

W ramach przepisów ograniczających skutki pandemii, rady gmin otrzymały możliwość odroczenia przedsiębiorcom podatku od nieruchomości, maksymalnie do 30 września. Z tej możliwości wiele gmin skorzystało i w konsekwencji zbliża się konieczność zapłaty odroczonego podatku.

Czytaj więcej

Indywidualne dane podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 rok

Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatników podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 rok. Minister Finansów ma bowiem obowiązek podania do publicznej wiadomości indywidualnych danych z zeznań podatników CIT, u których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro, a także podatników CIT będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów umowy leasingu samochodu osobowego podpisanej przed 1.1.2019 r.

Od 1.1.2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów używania samochodów osobowych w podatku dochodowym, w tym samochód leasingowanych. W związku z tym, w przypadku umowy leasingu zawartej w 2018 r., w której nie dojdzie do zmiany wysokości rat, a nastąpi jedynie przesunięcie w czasie spłaty rat ustalonych uprzednio w tej umowie, to do tej […]

Czytaj więcej

Do 30 września należy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy

30 września to najpóźniejszy termin na udzielenie zaległego urlopu, czyli niewykorzystanego przez pracownika urlopu za poprzedni rok kalendarzowy.

Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie na 2021 r.

Rząd przedstawił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Czytaj więcej

Rozsądne zapewnienie bezpieczeństwa – co powinni wiedzieć CISO?

Oskarżenie przez FBI byłego dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji firmy Uber o ukrywanie naruszenia danych odbiło się szerokim echem w środowisku zajmującym się bezpieczeństwem. Ilustruje to poziom wrażliwości, jaki przywiązuje się do osób posiadających w firmie zobowiązania w zakresie ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej

WSA: Uchwała kierunkowa nie może nakazywać prezydentowi, by ograniczył wjazd ciężarówek do miasta

Krakowscy radni przekroczyli swoje uprawnienia, nakazując prezydentowi miasta, by wprowadził konkretne rozwiązania, ograniczające ruch pojazdów. Nie mogą mu nakazać wprowadzenia czasowego zakazu wyjazdu samochodów o określonym tonażu – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. akt III SA/Kr 365/20, Legalis).

Czytaj więcej

W 2021 roku wzrośnie tzw. podatek od deszczu

Trwają prace rządu nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. W projekcie zamieszczono rozwiązania, które ułatwią zatrzymywanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w Polsce. Jednocześnie z projektu wynika, że opłata za usługi wodne (tzw. podatek od deszczu) będzie wyższa i ma objąć więcej nieruchomości. Zmiany mają być wprowadzone z początkiem 2021 […]

Czytaj więcej

Dłuższy termin na zdanie egzaminu dla osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień oraz inne zmiany

Od 1 września br. w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz epidemii zawieszono i wydłużono o kolejne 12 miesięcy termin przystąpienia do egzaminu dla osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. Wprowadzono też zmiany w zakresie możliwości sprawdzenia m.in. warunków dotyczących obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.

Czytaj więcej

Tylko zarejestrowane podmioty mogą kupować i sprzedawać paliwa opałowe

Z końcem sierpnia upłynął okres przejściowy dla podmiotów, które sprzedają paliwa opałowe lub używają ich do celów grzewczych. Teraz trzeba złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności