Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Od 1.1.2021 r. obowiązują przepisy dotyczące uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą. Zmiany dotyczą nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, którzy pracują w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub uczą tych przedmiotów w innych formach nauczania prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą

Czytaj więcej

Możliwe nowe wydatki budżetowe po wprowadzeniu młodzieżowej rady gminy

Na stronie RCL pojawił się projekt ustawy z 30.12.2020 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw. Planowane zmiany dotyczą doprecyzowania sposobu tworzenia i funkcjonowania młodzieżowej rady gminy

Czytaj więcej

Formularze podatkowe dotyczące tzw. estońskiego CIT

Wprowadzono nowe wzory formularzy podatkowych w zakresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT).

Czytaj więcej

Od 2021 r. można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Osoby, które wykonują umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wniosek mogą przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od początku 2021 r.

Czytaj więcej

Rada UE z nowym projektem rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej (ePrivacy)

5 stycznia 2021 r. Rada Unii Europejskiej opublikowała wersję roboczą rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej, która zastąpi dyrektywę. Pierwszy projekt został zatwierdzony w styczniu 2017 r. Od tego czasu stanowi on przedmiot dyskusji Rady.

Czytaj więcej

Zakres informacji we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji

20.2.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie o szczegółowym zakresie informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Trwają prace nad zmianami w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zgodnie z założeniami resortu finansów w pierwszym kwartale 2021 r. wejdą w życie zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wynika tak z projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw opublikowanego w wykazie RCL. Wprowadzenie przez resort istotnych zmian w postępowaniu egzekucyjnym ma na celu usprawnienie procedur egzekucyjnych oraz […]

Czytaj więcej

Program Senior+ na lata 2021–2025

Od 12.1.2021 r. obowiązuje uchwała ustanawiająca wieloletni program „Senior+” na lata 2021–2025.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Z dniem 1.1.2021 r. weszło w życie rozporządzenie z 17.12.2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396). Rozporządzenie to zastąpiło obowiązujące od kilku lat rozporządzenie z 4.3.2010 r. Ministra Finansów z 4.3.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora […]

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie do PZP w sprawie kosztów postępowania odwoławczego

Od 1.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności