Nowy wzór upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej

Od 1.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1157). 

Czytaj więcej

Wznowienie egzaminów na doradcę podatkowego. Term złożenia potwierdzenia przez chętnych na termin wrześniowy – do 3.7.2020 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało o wznowieniu przeprowadzania egzaminów na doradców podatkowych.

Czytaj więcej

MF: Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

W związku z pandemią COVID-19 przesunięte zostały terminów na złożenie różnych deklaracji podatkowych i informacji. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mogą przesunąć zapłatę rat podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej

Od 1.7.2020 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

Nowe przepisy nakładają obowiązek na promotorów, korzystających i wspomagających do ponownego zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26.6.2018 r. do 30.6.2020 r.

Czytaj więcej

Nowa matryca VAT obowiązuje od 1.7.2020 r.

Nową matrycę VAT przygotowano już w 2019 r., ale datę obowiązywania większości nowych stawek ustawodawca ustalił na 1.4.2020 r. Przepisy te nie weszły jednak w życie w planowanym terminie – z powodu epidemii. Tarcza antykryzysowa 1.0 przesunęła datę wejścia w życie nowej matrycy VAT na 1.7.2020 r.

Czytaj więcej

Od 1.7.2020 r. będą obowiązywać zmiany w VAT w zakresie procedury magazynu typu call-off i transakcji łańcuchowych oraz w zakresie schematów podatkowych

Nowelizacja wprowadzająca nowe przepisy będzie obowiązywać od 1.7.2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących struktur hybrydowych.

Czytaj więcej

30 czerwca 2020 r. upływa termin składania wniosku o zwolnienie ze składek ZUS

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej, powinni najpóźniej dzisiaj złożyć wniosek ich o umorzenie.

Czytaj więcej

Gmina jako podatnik VAT – nowa interpretacja resortu finansów

Nie wszystkie czynności wykonywane przez samorząd podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019. Ważne jest, czy czynności te posiadają charakter działalności gospodarczej oraz czy występują przesłanki zwalniające wymienione w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Czytaj więcej

Rzeczy, których amerykańskie firmy mogą nauczyć się z RODO

Ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wywarło znaczący wpływ na postrzeganie prawa do prywatności i przyczyniło się do powstawania podobnych aktów normatywnych w skali globalnej. Niektóre zapisy rozporządzenia zostały zaimplementowane także w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej

Nowe ramy prawne dla postępowań w sprawie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko w relacjach polsko-niemieckich

8.7.2020 r. wejdzie w życie ustawa z 14.5.2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg 10.10.2018 r. (Dz.U. z 2010 r. poz. 1083). Tym samym Parlament wyraził zgodę na dokonanie […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych