Departament Obsługi Klientów ZUS odpowiedział na pismo SKwP w sprawie wpływu niestabilności publicznych systemów informatycznych na pracę księgowych

Departament Obsługi Klientów ZUS odpowiedział na pismo SKwP, przesłane 30.4.2021 r. do prezes ZUS, w sprawie wpływu niestabilności publicznych systemów informatycznych na pracę księgowych oraz prośby o opracowanie procedury awaryjnej, która umożliwi składanie wniosków po ustawowym terminie.

Czytaj więcej

Zasady wnoszenia odwołania i skargi w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Od 23.5.2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące trybów odwoławczych od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmiany w tym zakresie wprowadzono w 25 ustawach regulujących wydawanie zezwoleń na inwestycję.

Czytaj więcej

Rok 2020 rekordowy pod względem ataków na nasze dane

Ataki phishingowe były pojęciem odmienianym w zeszłym roku jak i obecnie przez wszystkie przypadki. Mało kto o nich nie słyszał. Jednak czy wiemy, czym one właściwie są i dlaczego tak często o nich słyszymy.

Czytaj więcej

Opłata dodatkowa z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste

Czy starosta stosując przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.; dalej: GospNierU) w zakresie ustalenia opłaty dodatkowej z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste powinien oceniać okoliczności mające wpływ na niedotrzymanie terminu zagospodarowania?

Czytaj więcej

Kondycja psychiczna pracowników w czasie pandemii

Osoby na kierowniczych stanowiskach mocniej niż ich pracownicy odczuwają negatywny wpływ pandemii na ich kondycję psychiczną. Częściej mają problemy ze snem, są zmęczeni i doświadczają nieprzyjemnych emocji. Firmy kładą coraz większy nacisk na wsparcie psychologiczne dla swoich pracowników, np. w formie szkoleń czy infolinii psychologicznych.

Czytaj więcej

Praca zdalna w Kodeksie pracy. Projekt w konsultacji

Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna, to jedne z głównych założeń projektu dotyczącego pracy zdalnej, przygotowanego przez MRPiT, który został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Przepisy zaprojektowane przez resort pracy są jednym z elementów Polskiego Ładu.

Czytaj więcej

Rodzinny wywiad środowiskowy – nowe rozporządzenie

Dnia 15.11.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, a także wzory: kwestionariusza wywiadu, oświadczenia o stanie majątkowym, legitymacji pracownika socjalnego.

Czytaj więcej

Obniżka czynszów w galeriach po I czytaniu w Sejmie

Posłowie pracują nad rozwiązaniami, które uregulują sytuację właścicieli galerii oraz sklepów, dotkniętych w czasie epidemii COVID-19 zakazami handlu.

Czytaj więcej

Ryzyko z perspektywy ochrony danych osobowych

Około dwa lata temu usłyszeliśmy o znacznym wycieku danych, jaki miał miejsce w Morele.net. Wyciek dotyczył 2,5 miliona rekordów. Sprawą zajął się Urząd Ochrony Danych Osobowy, który wydał decyzję i nałożył na administratora rekordową karę 3 milionów złotych. Niedawno sąd uznał, że nałożona przez urząd kara była zasadna. Co dla przeciętnej osoby właściwe oznacza wyciek […]

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie pracy zdalnej mogą wpłynąć na wydatki pracodawcy samorządowego

Opublikowany na stronie projekt nowelizacji przepisów prawa pracy zakłada wprowadzenie regulacji dotyczących wykonywania pracy zdalnej. Przepisy te swym zastosowaniem mogą objąć również pracowników i pracodawców sektora samorządowego, a ewentualne stosowanie nowych zasad pracy zdalnej może wiązać się z dodatkowymi wydatkami po stronie pracodawcy

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności