Wysokość kary porządkowej i zastawu skarbowego w 2021 r.

Ogłoszono wysokość limitów wynikających z Ordynacji podatkowej dotyczących wysokości kary porządkowej oraz zastawu skarbowego w 2021 r.

Czytaj więcej

Elektronizacja obsługi zapotrzebowań składanych w tzw. trybie importu docelowego oraz zmiany co do konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Od 1 września br. wprowadzono m.in. wprowadza zmiany mające na celu elektronizację obsługi procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia.

Czytaj więcej

Nowe zasady składania przez fizjoterapeutów wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Fizjoterapeuci mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego elektronicznie. Możliwe jest także przeprowadzenie wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów za pomocą systemu teleinformatycznego.

Czytaj więcej

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 r. powinny być odpowiednio zagospodarowane

Powstałe nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego powinny „zagospodarować” w zgodny z przepisami sposób. Zaniechanie w tym zakresie może zostać wykazane przez RIO w opinii w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Czytaj więcej

Zmiany w indywidualnym nauczaniu i czasie trwania zdalnych lekcji

W ostatnim czasie resort edukacji wprowadził dwie zmiany w przepisach prawa oświatowego, mające w założeniu uprościć funkcjonowanie szkół w okresie epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej

Horyzont 2020: do zdobycia pieniądze dla firm

Jeszcze do 7 października można składać wnioski o granty w ramach Programu Horyzont 2020. Co ważne, PARP może sfinansować koszty przygotowania takiego projektu.

Czytaj więcej

Udzielanie dostępu do aplikacji w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie

Od 8.9.2020 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji dotyczącej sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.

Czytaj więcej

Skarga na czynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uznania się za organ niewłaściwy

Na czynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uznania się za organ niewłaściwy nie można wnieść skargi do sądu administracyjnego.

Czytaj więcej

Nieruchomości ‒ co nowego w judykaturze: ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Czy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma charakter czasowy czy bezterminowy – wyrok NSA z 24.8.2020 r., I OSK 524/20.

Czytaj więcej

Do 30 września należy przekazać II ratę odpisu podstawowego na konto zfśs

30 września to najpóźniejszy termin na przekazanie drugiej raty odpisu podstawowego na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności