Trwają prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy

Nowe brzmienie art. 3 ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. wydłużające możliwość stosowania pracy zdalnej w związku z COVID-19 zostało wprowadzone 5 września 2020 r. artykułem 4 pkt 1 i 7 ustawy z 24.7.2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1423).

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości w sprawie 50 proc. kosztów dla twórców

W interpretacji ogólnej Minister Finansów określił warunki stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Odniósł się też do naliczania podwyższonych kosztów w praktyce. Ma to duże znaczenie dla wielu branż, a szczególnie specjalistów IT czy pracowników jednostek badawczo-rozwojowych.

Czytaj więcej

Projekt zmian uszczelniających system podatków dochodowych trafił do Sejmu

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642) – którego I czytanie odbędzie się 7.10.2020 r. Projekt dotyczy przede wszystkim uszczelnienia systemu podatków […]

Czytaj więcej

Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą spodziewać się dużych zmian

Ministerstwo Finansów w ramach dużej nowelizacji podatków dochodowych proponuje wprowadzenie ważnych zmian dla podatników korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zmianie ulegnie nie tylko wysokość limitu, ale także rozszerzony zostanie katalog działalności uprawniający do skorzystania z preferencyjnej formy rozliczenia. Większość zmian wejdzie w życie 1.1.2021 r.

Czytaj więcej

Można zgłaszać pomysły na Krajowy Plan Odbudowy

Plan ma dać impuls rozwojowy dla rodzimych firm, pomóc w modernizacji technologicznej gospodarki i podnieść poziom życia Polaków. Pomysły można zgłaszać na stronie internetowej planodbudowy.gov.pl.

Czytaj więcej

Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS

Od 30 września 2020 r. ZUS wdraża na PUE ZUS nowe rozwiązania dla tych, którzy występują o wydanie zaświadczenia A1. Zaświadczenie A1 potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Od 30 września na PUE ZUS będzie działał nowy kreator wniosku o wydanie tego zaświadczenia. Klient będzie odpowiadał na pytania a system na tej podstawie wybierze odpowiedni […]

Czytaj więcej

Planowane sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

W projekcie zmian do ustaw podatkowych w zakresie podatków dochodowych znalazły się m.in. zmiany w zakresie wprowadzenia dla określonych podatników obowiązku sporządzenia sprawozdania z realizacji strategii podatkowej dotyczącego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej i wysokości ich zobowiązań podatkowych.

Czytaj więcej

Szef MSWiA rozmawiał ze związkowcami o propozycjach zmiany art. 15a

Komunikat MSWiA: Minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik spotkali się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Głównym tematem rozmowy była propozycja dotycząca art. 15a oraz zwiększenia kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariuszy oraz ochrony prawnej, czasu służby, funduszu nagrodowego i programu rozwoju służb. O planach zmian w tym zakresie minister […]

Czytaj więcej

Ustalenie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na cele powiązane z COVID-19

Środki z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiły już do jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego muszą jednak dopełnić pewnych formalności związanych z właściwym ewidencjonowaniem tych środków.

Czytaj więcej

Odsetki wypłacane przez ZAiKS twórcom z tytułu korzystania z ich utworów to rabat w rozumieniu VAT

Świadczenie pieniężne wypłacane przez ZAiKS twórcom z tytułu odsetek pochodzących z lokowania pieniędzy za korzystanie z ich utworów na rachunkach bankowych, można uznać za rabat (bonifikatę), o którym mowa art. 29 ust. 4 VATU w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., obniżający podstawę opodatkowania VAT. Tak stwierdził NSA w uchwale z 7 sędziów z 7.9.2020 r. […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności