Rozliczenie podatkowe kar i odszkodowań – nowy e-book.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że wielu przedsiębiorców jest zmuszonych do rozwiązywania umów, nie dotrzymuje terminów, czy w inny sposób narusza ich postanowienia. W konsekwencji na podstawie postanowień umownych, czy też czasem wprost przepisów prawa, będą zobligowani do zapłacenia kar, rekompensat czy odszkodowań. Nie zawsze ich rozliczenie podatkowe będzie możliwe – czytam we wstępie naszej nowej publikacji.

Czytaj więcej

W Sejmie rozpoczęto prace nad tarczą antykryzysową 3.0

28 kwietnia 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344).

Czytaj więcej

Udostępnianie informacji Poczcie Polskiej w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poczta Polska S.A. – Zarząd zwrócił się z wnioskiem o przekazania danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 KodeksWyb sporządzonego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłużnym niż dwa dni robocze od dnia otrzymania wniosku.

Czytaj więcej

Rząd przyjął aktualizację Programu Konwergencji

Jak informuje MF: Rada Ministrów przyjęła dziś Program konwergencji. Aktualizacja 2020. Do 30 kwietnia zostanie on przekazany Komisji Europejskiej i Radzie UE. Zgodnie z wytycznymi KE, zawartość tegorocznej edycji Programu została ograniczona ze względu na COVID-19. Program prezentuje skutki działań antykryzysowych podjętych w związku z epidemią.

Czytaj więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zmiany dotyczą wad oświadczeń woli w umowach przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, które ma zostać wydane na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne.

Czytaj więcej

Naruszenie ochrony danych przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie naruszenia danych osobowych od Fortum Marketing and Sales Polska S.A., sprzedawcy prądu, gazu i ciepła dla domu. Urząd przygląda się sprawie.

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 2.0. a postępowanie administracyjne

Sytuacja epidemiczna, związana COVID-19, najbardziej wpłynęła na funkcjonowanie administracji publicznej za sprawą jednej z ustaw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 1.0, czyli ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta wchodziła w […]

Czytaj więcej

Szczegółowy zakres wykazu adresowego w związku ze spisem powszechnym

Dnia 9 maja 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowy zakres danych do wykazu adresowo-mieszkaniowego w związku z narodowym spisem powszechnym w 2021 r.

Czytaj więcej

Technologie w walce z COVID-19

Agencja Rozwoju Przemysłu SA tworzy bazę technologii, które mogą pomóc w walce z koronawirusem, wspierając sektor medyczny, a także wesprą gospodarkę w ograniczaniu skutków kryzysu wywołanego epidemią.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych