Wgląd do rejestrów publicznych możliwy za pomocą usługi elektronicznej

14 stycznia 2022 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizujących przepisy kilku ustaw regulujące zasady m.in. wglądu do rejestrów publicznych, składania wniosków oraz otrzymywania zaświadczeń za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra informatyzacji.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych

W wykazie prac legislacyjnych pojawiła się zapowiedź nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Zgodnie z przekazanymi informacjami projekt powinien zostać przyjęty przez rząd już w grudniu 2021 r., co oznacza, że sama ustawa może wejść w życie już w pierwszym kwartale 2022 r., jeżeli Parlament sprawnie przyjmie tego rodzaju zmianę. Resortem odpowiedzialnym za nowelizacje ustawy jest […]

Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a minimalna ilość miejsc do parkowania

W zakresie ilości miejsc parkowania kluczowe znacznie ma przepis art. 15 ust. 2 pkt 6 PlanZagospU. Rada gminy w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi precyzyjnie określić minimalną ilość miejsc do parkowania ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 24.11.2021 r. (IFIII.4131.1.54.2021; http://dzienniki.slask.eu).

Czytaj więcej

Charakter czynności ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Czy ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz procedura z tym związana jest czynnością administracyjną czy cywilnoprawną?

Czytaj więcej

Zmiana zakresu odpowiedzialności pracodawcy zatrudniającego dłużnika alimentacyjnego

Od 1.12.2021 r. kara za pracę „na czarno” pracownika zalegającego z alimentami lub wypłacanie mu pensji „pod stołem” jest ściśle związana z Krajowym Rejestrem Zadłużonych.  

Czytaj więcej

Niedopuszczalne ograniczenia pod względem częstotliwości przez radę gminy w odbiorze odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Rada gminy ustalając zasady odbioru odpadów musi kierować się zakresem ustawowego upoważnienia z CzystGmU ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 22.11.2021 r. (P-1.4131.349.2021.KD; http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl).

Czytaj więcej

Wójt gminy nie może użyczyć nieruchomości samorządowej gminnym jednostkom, w tym. szkołom

Wójt gminy musi przestrzegać ustawowych wymogów związanych z oddawaniem nieruchomości do korzystania przez „własne” jednostki budżetowe. Wymogi te wynikają z GospNierU ‒ wystąpienie pokontrolne RIO w Krakowie z 14.10.2021 r. (WK.6130.29.21; http://bip.krakow.rio.gov.pl).

Czytaj więcej

GUS: W październiku bezrobocie w dół

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,5 %. We wrześniu 2021 r. było to 5,6 %. – GUS potwierdził tym samym wcześniejsze szacunki resortu pracy.

Czytaj więcej

Nieprzekazanie przez gminę uchwał i zarządzeń do RIO nie uchroni przed ich ewentualną nieważnością

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 21.9.2021 r. skierowane do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, w której przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej. Wśród wielu stwierdzonych naruszeń prawa, na uwagę zasługuje m.in. to związane z nieprzekazaniem regionalnej izbie obrachunkowej szeregu uchwał w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj więcej

Polski Ład. Zmiany w składce zdrowotnej od 1.1.2022 r.

Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian w ramach Polskiego Ładu jest nowy mechanizm obliczania składki zdrowotnej. Inny sposób naliczania obejmuje zarówno składkę zdrowotną dla pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców rozliczających się w skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, a także osób rozliczających się ryczałtem oraz w oparciu o kartę podatkową. Ustawa wchodzi w życie od 1.1.2022 r.

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności