Trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Na stronie sejmowej ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Głównym celem przedmiotowego projektu ustawy jest usunięcie aktualnie występujących wątpliwości, co do zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów znajdujących się na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

Czytaj więcej

Kolejne poprawki w pomocy branżowej

Do 30.9.2021 r. prowadzący sklepiki w placówkach oświatowych będą mogli wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń, o zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe i dotację na bieżące koszty.

Czytaj więcej

Oskładkowanie umów zlecenia od 2022 roku

Zapowiedziane w Polskim Ładzie pełne i obowiązkowe oskładkowanie umów zlecenia od stycznia 2021 r. potwierdził Minister Pracy, który jednocześnie zaznaczył, że nie są planowane zmiany związane z ozusowaniem umów o dzieło.

Czytaj więcej

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych i premii dla pracodawcy

Z dniem 1.6.2021 r. wzrośnie wysokość stawek zasiłku dla bezrobotnych oraz premii dla pracodawcy przyznawanej na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fakt ten muszą uwzględnić m.in. powiatowe urzędy pracy, które są zobowiązane do przestrzegania ram finansowych wyznaczonych przez przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące

Czytaj więcej

Stawki opłat geologicznych i górniczych na 2022 r.

Ogłoszono, na 2022 r., stawki opłat za działalność w zakresie poszukiwania: złóż kopalin za kilometr kwadratowy, kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, oraz poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy. Ogłoszono też stawki opłat eksploatacyjnych, a także z tytułu podziemnego: bezzbiornikowego magazynowania substancji, składowania odpadów oraz składowania dwutlenku węgla.

Czytaj więcej

W 2022 r. gminy zyskają wyższe kwoty z podziału opłat koncesyjnych

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się 20.5.2021 r. obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 17.5.2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Zakłada ono zwiększenie wysokości stawek opłat, co może wpłynąć na zwiększenie dochodów tych gmin, na terenie których prowadzona jest działalność w zakresie poszukiwania […]

Czytaj więcej

Ustanowienie Programu gwarancyjnego Czyste powietrze z wykorzystaniem gwarancji BGK

Od 20.5.2021 r. obowiązuje uchwała ustanawiająca program „Czyste powietrze” z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj więcej

Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych

Od 22.5.2021 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200.000.

Czytaj więcej

Unijne przepisy wymuszą przebudowę Kodeksu pracy

Polska ma czas do sierpnia przyszłego roku, aby wdrożyć zapisy unijnej dyrektywy work–life balance. Regulacja, która dotyczy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wprowadzi ważne zmiany dla rodziców i wymusi przebudowę Kodeksu pracy. Jedną z najważniejszych będzie modyfikacja uprawnień ojców w zakresie korzystania z urlopów rodzicielskich. Ma ona pozwolić kobietom na łatwiejszy powrót do obowiązków […]

Czytaj więcej

Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów mogą zwiększyć koszt systemu gospodarowania odpadami w gminach

W Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ukazało się 17.5.2021 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10.5.2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nowe zasady zbierania odpadów mogą doprowadzić do zwiększenia kosztów systemu gospodarowania odpadami w gminach

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności