Wzór zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie – nowe rozporządzenie

Dnia 30.11.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór zawiadomienia o wydaniu nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanych wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, umieszczanego na drzwiach mieszkania wobec niemożności doręczenia nakazu lub zakazu.

Czytaj więcej

Podatek od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych

Do Sejmu został złożony poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych. W projekcie proponuje się objęcie podatkiem dużych koncernów cyfrowych (np. Facebook i Google). Nowe regulacje miałyby wejść w życie w 2022 r.

Czytaj więcej

Wykaz beneficjentów dotacji celowych i podmiotowych

Opublikowano wykaz jednostek, które otrzymały dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji. Wykaz dotyczy dziedziny budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa, gospodarki oraz turystyki.

Czytaj więcej

Więcej gmin objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Poszerzono grono gmin, do których adresowane jest wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotyczy to gmin, na terenie których działały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Czytaj więcej

Wojsko amerykańskie kupuje dane lokalizacyjne ze zwykłych aplikacji

Jedną z nich jest muzułmańska aplikacja modlitewna, która została pobrana ponad 98 milionów razy.

Czytaj więcej

Brak uzupełnienia PESEL spowoduje odrzucenie skargi wniesionej do WSA

Jeżeli wnoszący skargę do WSA nie poda swojego PESEL, a następnie nie uzupełni go w wyznaczonym terminie, sąd oddali skargę.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia do PZP w sprawie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

W toku uzgodnień legislacyjnych znajduje się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP). Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 PZP. Określa tryb postępowania w sprawie oceny występowania PIBP oraz wskazuje podmiot właściwy do kwalifikacji zadań jako zadań o podstawowym znaczeniu dla interesu bezpieczeństwa […]

Czytaj więcej

Nowe wzory zeznań podatkowych za 2020 rok

Przygotowano zmianę formularzy zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2020 roku. Nowe formularze zostały dostosowane do zmian ustawowych.

Czytaj więcej

Nowe przepisy wyłączające stosowanie ZamPublU w związku z COVID

W ustawie z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (podpisanej 3.11.2020 r. przez Prezydenta RP), w art. 20 pkt 3 prowadzono do KoronawirusU zmiany polegające na wyłączeniu stosowania przepisów ZamPublU.

Czytaj więcej

Uchylenie zamówień bagatelnych

W dniu 17.11.2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Wbrew nazwie ustawa ta dotyczy przede wszystkim zmiany nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która została uchwalona 11.9.2019 r. i znajduje się w vacatio legis. Ustawa ma wejść w życie 1.1.2021 […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych