Spadek liczby osób bezrobotnych drugi miesiąc z rzędu

6,1 % – tyle wyniosła stopa bezrobocia we wrześniu. Liczba osób bezrobotnych spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,3 tys.

Czytaj więcej

Przedłużenie obowiązywania programu pomocowego w zakresie zwolnień z podatków lokalnych

Projekt przewiduje przedłużenie obowiązywania programu pomocowego umożliwiającego udzielanie pomocy w ramach przeznaczeń objętych programem w formie zwolnień z podatków lokalnych na podstawie możliwości, które wynikają z nowelizacji unijnych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 i rozporządzenia GBER.

Czytaj więcej

Już ponad 140 mld zł trafiło do pracodawców dzięki tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy – według stanu na początek października – wynosi już 140,93 mld zł.

Czytaj więcej

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Znana jest już wysokość tzw. dochodu z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Czytaj więcej

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od 1.1.2021 r.

Pracodawca będzie miał 7 dni od zawarcia umowy o dzieło na poinformowanie ZUS o tym fakcie.

Czytaj więcej

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami oczekuje na wejście w życie.

Czytaj więcej

Czy korzystne rozwiązania fiskalne dla JST zostaną utrzymane w 2021 r.?

5 października 2020 r. ukazała się wypowiedź wiceministra finansów Sebastiana Skuzy dotycząca możliwości poluzowania reguł fiskalnych dla JST w 2021 r. Przedstawiamy komentarz eksperta dotyczący planów Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej

Określenie zakresu danych zawartych w upomnieniu skierowanym do zobowiązanego

Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych zawartych w upomnieniu. Zawiera on szczegółowy zakres danych, jakie powinny być zawarte w upomnieniu skierowanym do zobowiązanego, który nie wykonał obowiązku o charakterze pieniężnym, jak i obowiązku o charakterze niepieniężnym.

Czytaj więcej

Nowe wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Nowe formularze zostaną dostosowane do zmian ustawowych. Na pierwszych stronach wszystkich wzorów dodano tabelę, w której organ egzekucyjny będzie wskazywać wysokość kosztów egzekucyjnych z rozbiciem m.in. na kwotę opłaty manipulacyjnej, wydatków egzekucyjnych, opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty egzekucyjnej. Część wzorów […]

Czytaj więcej

Wkrótce mijają terminy na wnioskowanie o zwiększenie subwencji oświatowej

Z opublikowanych przez MEN „Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020” wynika, że w październiku miną ostatnie terminy, w których można wnioskować o zwiększenie subwencji oświatowej

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności