Bilans Ministerstwa Rozwoju: tarcza antykryzysowa, Mały ZUS Plus, Polityka Nowej Szansy, bon turystyczny, tarcza turystyczna, pakiet mieszkaniowy

Tarcza antykryzysowa, Polityka Nowej Szansy, bon turystyczny, tarcza turystyczna, pakiet mieszkaniowy, nowelizacja Prawa budowlanego, w tym cyfryzacja procesu budowlanego, czy Mały ZUS Plus – to niektóre ustawy przeprowadzone w tej kadencji przez Ministerstwo Rozwoju.

Czytaj więcej

MF: Prezydent RP podpisał ustawę dotyczącą przeciwdziałania skutkom COVID-19

Dnia 8.10.2020 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, której celem jest – jak informuje Ministerstwo Finansów – ustabilizowanie budżetu państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu.

Czytaj więcej

MF: Nowa broszura dot. JPK dla ksiąg rachunkowych

Jak informuje Ministerstwo Finansów od 1.1.2021 r. będzie obowiązywać nowa broszura JPK_KR(1), w której znajdują się zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych. MF zapewnia, że wprowadzenie zmian, które wynikają z nowych opisów, nie będzie wymagać aktualizacji oprogramowania.

Czytaj więcej

Europejski Inspektor Ochrony Danych wypowiedział się w kwestii biometrii

Wojciech Wiewiórowski pełniący funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) zabrał głos w trakcie dorocznego Kongresu Instytutu Biometrii. W trakcie swojego wystąpienia poruszył kwestie dotyczące zwiększenia ilości danych biometrycznych podlegających przetwarzaniu. Podkreślił również istotność budowania zaufania w celu zwiększenia komfortu społeczeństwa związanego z takim przetwarzaniem.

Czytaj więcej

Bezczynność organu w sprawie złożonych petycji nie podlega zaskarżeniu do WSA

Czynności podejmowane przez organy administracji publicznej w trybie ustawy o petycjach, a także bezczynność albo przewlekłość w tych sprawach, nie podlegają kontroli sądów administracyjnych. Skarga na taką bezczynność organu podlega oddaleniu.

Czytaj więcej

Dostęp do informacji publicznej nie może dotyczyć prywatnego interesu

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być podstawą do otrzymania informacji we własnej sprawie.

Czytaj więcej

Zmiany w zasiłkach w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

Od 10.10.2020 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy, która zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym macierzyńskiego.

Czytaj więcej

Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów

1.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Czytaj więcej

ZUS pomoże firmom w rozliczeniach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada, że zajmie się rozliczaniem składek przedsiębiorców i pracodawców. Co więcej, weźmie na siebie odpowiedzialność za te rozliczenia.

Czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Ze środków Funduszu Wsparcia Kultury (FWK) 400 mln zł przeznaczono na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury. O środki można wnioskować do 21.10.2020 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności