Idzie jesień – rusza tarcza dla organizatorów turystyki

Najbliższe miesiące mogą się okazać ciężkie dla branży turystycznej. Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet zabezpieczeń, w skład którego wchodzą m.in.: preferencyjne pożyczki na zwroty wpłat klientów, fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze za odwołane imprezy turystyczne, postojowe czy zawieszenie składek ZUS.

Czytaj więcej

Zmiany wzorów instrukcji głosowania korespondencyjnego

Od 18.8.2020 r. obowiązuje uchwała Państwowej Komisji Wyborczej określająca wzory dwóch instrukcji głosowania korespondencyjnego.

Czytaj więcej

Pełne oskładkowanie umów zlecenia? Decyzje nie zostały jeszcze podjęte

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej analizuje różne warianty dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Jednak żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11

Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, który ma dostosować wzory deklaracji PIT–4R, PIT–8AR, PIT–11 do zmian ustawach o podatkach dochodowych.

Czytaj więcej

Wykaz większych niż stutysięczne miast o wskaźnikach średniego narażenia dotyczących przekroczenia pułapu stężenia ekspozycji

Opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu zawierające dwa wykazy ponad stutysięcznych miast i aglomeracji, których wskaźnik średniego narażenia, odpowiednio, przekracza i nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji.

Czytaj więcej

Od 5.9.2020 r. nie obowiązują uproszczenia dla zamawiających dotyczące udzielania zamówień publicznych na usługi i dostawy związane z COVID-19

Z dniem 4.9.2020 r. wygasły korzystne regulacje tarczy antykryzysowej, które umożliwiały niestosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodziło wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przedłożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej projekt zmiany ustawy o o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Czytaj więcej

Postępowanie z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

Od 18.8.2020 r. obowiązuje uchwała Państwowej Komisji Wyborczej określająca sposób postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym.

Czytaj więcej

Zmiana wzorów deklaracji wpłat na PFRON

Trwają prace nad dostosowaniem do zmian ustawowych wzorów deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nowe formularze DEK-II-a i DEK-II-b uwzględnią modyfikacje dotyczące m.in. terminu przekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na rachunek bankowy tego funduszu.

Czytaj więcej

Płaca minimalna w górę. Rada Ministrów podjęła decyzję

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego 15 września przez Radę Ministrów. W przyszłym roku wzrośnie również wysokość stawki godzinowej do poziomu 18,3 zł.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych