Zmiany w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Minister Rozwoju przedłożył Radzie Ministrów projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Czytaj więcej

Organizacja wyborów prezydenckich w 2020 r.

Od 2.6.2020 r. obowiązują przepisy ustawy regulującej zasady organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r., która przewiduje możliwość głosowania korespondencyjnego.

Czytaj więcej

Obowiązek prowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających z urzędu

W sytuacji, w której strona nie rozumie dostatecznie złożoności sprawy i w istocie nie jest w stanie samodzielnie poprawnie wywiązać się z ciężarów procesowych, sąd powinien podjąć dodatkowe czynności – dostatecznie i czytelnie wyjaśnić stronie złożoność sytuacji i konieczność podjęcia działań niezbędnych do wyjaśnienia sprawy – orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Czytaj więcej

Ma być ulga dla młodych na własne mieszkanie

W przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw znalazły się propozycje ulgi podatkowej dla osób kupujących własne mieszkanie.

Czytaj więcej

Coraz więcej pracowników wraca z pracy zdalnej do biur. Pandemia zmieni model pracy i rynek najmu powierzchni biurowej

Po tygodniach pracy zdalnej biura przygotowują się na powrót pracowników. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa osób w biurze, czyli m.in. odpowiedniego dystansu i dezynfekcji miejsc wspólnych. Zarządców biur może też wspomóc technologia, np. aplikacje, które pozwalają na bezdotykowe otwieranie drzwi czy sprawdzające liczbę osób w danym pomieszczeniu. Wraz z powrotem pracowników do biur wraca też zainteresowanie […]

Czytaj więcej

Polska na drugim miejscu z najniższym bezrobociem w UE

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2020 r. była o prawie 25% wyższa niż w kwietniu. Co więcej, dzisiaj liczba aktywnych działalności gospodarczych jest nawet wyższa niż przed pandemią. Dobrze sytuację w Polsce ocenia Eurostat, według którego Polska jest na drugim miejscu z najniższym bezrobociem w krajach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Dlaczego rosną ceny za odbiór śmieci – raport Prezesa UOKiK

Jakie są przyczyny wzrostu cen na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi?

Czytaj więcej

0113-KDIPT1-3.4012.142.2020.2.MWJ – Interpretacja indywidualna z dnia 05-06-2020

Zastosowanie 23% stawki podatku VAT dla dostawy mediów – wody w związku ze świadczeniem usług najmu

Czytaj więcej

0111-KDIB1-3.4010.97.2020.3.APO – Interpretacja indywidualna z dnia 05-06-2020

Interpretacja indywidualna z dnia 05-06-2020

Czytaj więcej

Wniesienie odwołania: nie można się tłumaczyć urlopem

Jeśli ktoś planuje urlop, to powinien przewidzieć, że w tym czasie może mu zostać doręczone pismo w ramach postępowania administracyjnego i zabezpieczyć możliwość jego odbioru. Takie niedbalstwo uniemożliwia przywrócenie terminu na wniesienie odwołania – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.4.2020 r. (I OSK 11/19, Legalis).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych