Forum Miasteczek Polskich 16-17 września 2021 r.

Forum Miasteczek Polskich, odbędzie się w dniach 16-17 września 2021 roku w Warszawie w Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94. Organizatorami Forum Miasteczek Polskich są Unia Miasteczek Polskich – korporacja wchodząca w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz ACF Doradcy-Samorządu sp. z o.o. Wydarzenie zaplanowaliśmy jako dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz […]

Czytaj więcej

Zwolnienie ze składek ZUS w rankingu instrumentów wsparcia dla pracodawców

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek jest najczęściej wykorzystywanym instrumentem wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Czytaj więcej

Nowy próg dla zastawu skarbowego

W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski w dniu 13.8.2021 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z 10.8.2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2022 (M.P. poz. 739)

Czytaj więcej

Zmiany w zwolnieniu nieruchomości lotniczych od podatku

Nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych doprecyzowano zwolnienie od podatku od nieruchomości. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegać będą grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. 

Czytaj więcej

Odpłatne udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków

Czy każdy, kto złoży wniosek o udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, jest uprawniony do tego, by dane uzyskać bezpłatnie?

Czytaj więcej

Projekt ustawy dopuszczający możliwość wystawiania e-faktur, czyli faktur elektronicznych posiadających tzw. ustrukturyzowany format XML

E-faktura to kolejny etap wdrażania pionierskich e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Czytaj więcej

Możliwość wsparcia zakładów budżetowych na podstawie tarczy antykryzysowej również w 2021 r.

W Dzienniku Urzędowym RP w dniu 20.8.2021 r. ukazała się ustawa z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535). Jak z samej nazwy tej ustawy wynika, zakłada ona zmiany w ustawie o finansach publicznych, ale także w innych aktach prawnych, w tym także w […]

Czytaj więcej

Nowe zwolnienie w podatku od nieruchomości

W Dzienniku Urzędowym RP w dniu 25.8.2021 r. ukazała się ustawa z 8.7.2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1558). Głównym celem zmian jest usunięcie aktualnie występujących wątpliwości co do zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów znajdujących się na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Ustawa ta […]

Czytaj więcej

Rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów

Prokuratoria Generalna RP przygotowała rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, dalej cyt. jako Rekomendacje.  Kierowane są one w pierwszej kolejności (ale nie tylko) do jednostek sektora finansów publicznych, jako adresatów zasad zawierania ugód określonych w art. 54a FinPubU. Co istotne, to jednostki te są też zamawiającymi publicznymi w rozumieniu art. 4 PrZamPubl, a […]

Czytaj więcej

Wyższe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2022 r.

Wyższe stawki podatków i opłat lokalnych będą obowiązywać od 1.1.2022 r. i dotyczą  podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz opłaty reklamowej.Stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. i nastąpił […]

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności