Projekt nowej ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów – gminy mogą być zobowiązane do wypłaty odszkodowań

Na stronie Sejmu ukazał się nowatorski projekt ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów. Wejście w życie nowych przepisów może spowodować konieczność wyasygnowania przez gminy dodatkowych środków na spłatę roszczeń o odszkodowanie wobec jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku, gdy na nieruchomości „przejętej” przez spółdzielnię mieszkaniową wygasną różne roszczenia podmiotów trzecich

Czytaj więcej

Pracodawca zweryfikuje czy pracownik jest pod wpływem alkoholu

Na stronach rządowych opublikowano rządowy projekt nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na mocy którego pracodawcy mają uzyskać uprawnienie do wprowadzenia prewencyjnej oraz wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.

Czytaj więcej

Powrót do nauki stacjonarnej – od 31.5.2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie

Resort edukacji wydał nowe rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Reguluje ono sposób funkcjonowania jednostek oświaty w okresie epidemii COVID-19, a także zasady prowadzenia przez nie kształcenia w trybie zdalnym

Czytaj więcej

Emerytury stażowe. Obywatelski projekt ustawy

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych. W związku z tym utworzony został komitet inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Zgodnie z informacjami NSZZ „Solidarność” rozpocznie zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy mającej na celu zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych […]

Czytaj więcej

Jaka przyszłość czeka Polskę w perspektywie kilkudziesięciu lat na europejskim rynku cyfrowym?

Polski Instytut Ekonomiczny publiczny think thank, tworzący analizy i ekspertyzy do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opublikował pod koniec 2020 r. raporty pokazujące w jakim kierunku mogą rozwinąć się polskie firmy na europejskim rynku cyfrowym i od czego jest to zależne. Instytut w swoim raporcie „Foresight cyfrowy 2035. 12 scenariuszy dla Polski” przedstawił pozytywne […]

Czytaj więcej

Od 3.6.2021 r. nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę

Dnia 3.6.2021 r. wchodzą w życie przepisy UE, które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę. Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu znaczenia.

Czytaj więcej

Automatyzacja rozliczeń płatników składek. Planowane zmiany w ZUS

Podczas Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców odbyły się konsultacje przedsiębiorców z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zaprezentował swoje plany, dotyczące automatyzacji rozliczeń zasiłków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Czytaj więcej

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o dochodach JST z nowymi propozycjami

Na stronie sejmowej ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to kolejny projekt (po projekcie nowelizacji, którą przygotował w 2020 r. Senat) przewidujący nowelizację ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 38 ze zm.). Założenia tego projektu są jednak rozszerzone, m.in. […]

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 6.6.2021 r.

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 6.6.2021 r. prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Czytaj więcej

Czy rzeczywiście chronisz swoją prywatność?

Gdy używamy przeglądarek w trybie incognito lub prywatnym, korzystając z sieci publicznej albo z urządzenia, które nie należy do nas, nie możemy być pewni, że nie pozostawiamy śladów.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności