Nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE

Od 1.7.2020 obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 26.6.2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz.U. z 2020 r., poz. 1138). 

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wynikach głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie prezentujące wyniki głosowania oraz wynik wyborów w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

Wieloletnia prognoza finansowa – nowy wzór, uwzględniający czasy epidemii

Jest gotowy projekt rozporządzenia, który zmieni wzór wieloletniej prognozy finansowej samorządów. Po wprowadzeniu w życie nowelizacji jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wpisać ustawowe wyłączenia z limitu zadłużenia, które wprowadziła tarcza antykryzysowa

Czytaj więcej

Uchwała SN o dopuszczalności kar umownych za nieterminowe zapłaty podwykonawcom

Sąd Najwyższy 30.6.2020 r. wydał w sprawie oznaczonej sygn. III CZP 67/19, Legalis, ważną uchwałę z punktu widzenia uczestników rynku zamówień publicznych. Wynika z niej, że art. 483 § 1 KC nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w art. […]

Czytaj więcej

Walka z oszustami: Polska i Ukraina zacieśniają współpracę

Służby celne i podatkowe obu krajów chcą skuteczniej walczyć z przestępstwami podatkowymi.

Czytaj więcej

Szykują się nowe uprawnienia do straży gminnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia, który rozszerzy uprawnienia strażników do nakładania mandatów. Funkcjonariusze mogliby nakładać grzywny za nieprzestrzeganie ograniczeń, związanych ze strefą czystego transportu.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Od 30.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 30.6.2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1162). W rozporządzeniu określono w jakich terminach korzystający, promotorzy i wspomagający mają wypełnić swoje obowiązki w zakresie schematów podatkowych.

Czytaj więcej

Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

2 lipca 2020 r. podpisane został przez Głównego Inspektora Sanitarnego nowe wytyczne sanitarne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej

Zasada bezpośredniości i jej ograniczenia w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez organ podatkowy

Stosownie do zasady bezpośredniości i jej ograniczeń w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez organ podatkowy dopuszczalne jest wykorzystanie w postępowaniu podatkowym dowodów i materiałów zgromadzonych w innych postępowaniach – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8.10.2019 r. (II FSK 906/19, Legalis).

Czytaj więcej

Wyznaczenie organu podatkowego prowadzącego system teleinformatyczny do przekazywania wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub informacji

30.7.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie, w którym wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do prowadzenia systemu teleinformatycznego, przy wykorzystaniu którego przekazuje się do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego wnioski egzekucyjne, tytuły wykonawcze lub informacje

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych