Nowe dane GUS w odniesieniu do pracy zdalnej

Z najnowszych danych GUS wynika, że w pierwszym kwartale z powodu epidemii koronawirusa zlikwidowano 30 000 miejsc pracy. Odnotowano również, że pracodawcy otworzyli się na możliwość pracy zdalnej.

Czytaj więcej

Przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Warunkiem przedłużenia przez organy skarbowe terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie jest udowodnienie braku podstaw do zwrotu. Wystarczające jest już samo istnienie wątpliwości, co do zasadności zwrotu, czy też istnienie niejasności, które wymagają weryfikacji.

Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania

8 czerwca 2020 r. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W rezultacie zmiany od 1.9.2020 r. na lekcjach wychowawczych w szkoła podstawowych i ponadpodstawowy będą realizowane treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych (nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii)

Czytaj więcej

Doręczenie pisma administracyjnego osobie fizycznej w miejscu pracy

W postępowaniu administracyjnym osobie fizycznej, w miejscu jej pracy, pisma doręcza się do rąk adresata. Przepisy nie przewidują, żeby takie pismo mogła odebrać osoba wyznaczona przez pracodawcę do odbioru pism.

Czytaj więcej

Projektowana zmiana umożliwiająca przeniesienie pracownika samorządowego bez jego zgody

W przyjętej obecnie przez Sejm ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-191 (ustawa została przekazana do Senatu) przewiduje się m.in. możliwość czasowego przenoszenia pracowników samorządowych do wykonywania innej pracy niż wynikająca z umowy, w innej jednostce samorządowej, do czego zasadniczo – poza wyjątkami wymienionymi w ustawie […]

Czytaj więcej

0113-KDIPT1-1.4012.269.2020.2.MG – Interpretacja indywidualna z dnia 10-06-2020

Zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy sprzedaży działki

Czytaj więcej

0113-KDIPT2-3.4011.302.2020.2.AC – Interpretacja indywidualna z dnia 10-06-2020

Obowiązków płatnika z tytułu wypłaty zleceniobiorcom wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych

Czytaj więcej

0111-KDIB2-1.4011.59.2020.2.BKD – Interpretacja indywidualna z dnia 10-06-2020

Czy przyznana Spółce zgodnie z umową powierzenia zadań i zdefiniowana w umowie rekompensata stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Czytaj więcej

Koperty zwrotne dostarczane do gminy przed dniem głosowania w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 9.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające tryb odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych do urzędu gminy przed dniem głosowania w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

Tarcza 4.0 – wsparcie dla samorządów

W rozwiązaniach przyjętych przez Sejm znalazły się mechanizmy wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, które od wybuchu epidemii notują spadek przychodów.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych