Budowa i utrzymanie obiektów i urządzeń związanych z obronnością i ochroną granicy państwowej jako cel publiczny

Od 19.9.2020 r. obowiązuje przepis precyzujący uznawaną za cel publiczny budowę i utrzymanie obiektów i urządzeń związanych z obronnością i ochroną granicy państwowej.

Czytaj więcej

Obowiązek wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej albo uzasadnienie odmowy ich wydania

Od 19.9.2020 r. obowiązują przepisy nakładające na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązek, na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów zapowiada duże zmiany w podatkach dochodowych

W ramach dalszych prac nad uszczelnianiem systemu podatkowego Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników pakiet ważnych rozwiązań. Zakłada on nie tylko szeroko komentowaną propozycję objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych i jawnych, ale także inne istotne zmiany, w tym np. zmianę limitów wpływających na uzyskanie statusu „Małego podatnika”, czy nowe obowiązki informacyjne dla dużych […]

Czytaj więcej

Przychód pracownika związany z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych – interpretacja ogólna

Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 11.9.2020 r. (nr DD3.8201.1.2020) w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a PDOFizU.

Czytaj więcej

Zmiany w dowodach osobistych

Komunikat MSWiA: Od sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci również podpis posiadacza. O tych i innych nadchodzących zmianach rozmawiali podczas prasowego spotkania online z dziennikarzami Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA oraz Marek Zagórski, minister cyfryzacji. W spotkaniu wziął również udział Mariusz Kujawski, […]

Czytaj więcej

Znamy terminy egzaminów na doradcę podatkowego

Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego podał terminy egzaminów ustnych na doradcę podatkowego.

Czytaj więcej

Nowa interpretacja Ministra Finansów dotycząca autorskich kosztów uzyskania przychodu

W dniu 18.9.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów została opublikowana interpretacja ogólna w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego. Jak wskazuje resort finansów, interpretacja ma na celu wyjaśnienie, jakie warunki musi spełnić płatnik podatku, aby mógł stosować preferencyjne koszty uzyskania przychodów w stosunku do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z […]

Czytaj więcej

Wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytków rolnych po 19.9.2020 r.

Od 19.9.2020 r. obowiązują zmiany dotyczące wydawania decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji m.in. użytków rolnych i leśnych oraz wchodzących w skład parków narodowych.

Czytaj więcej

Praca zdalna lub łączona pozostanie standardem po pandemii

Blisko 90 % pracodawców chce zwiększyć możliwość pracy zdalnej po ustaniu pandemii. To nie tylko konieczność wymuszona bezpieczeństwem pracowników i ich oczekiwaniami, lecz także zmiana na lepsze.

Czytaj więcej

Rzecznik TSUE: użytkowanie wieczyste zamieniane na własność podlega VAT

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność stanowi dostawę towarów w rozumieniu dyrektywy VAT – twierdzi rzecznik generalna Juliane Kokott w rekomendacji dla TSUE.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych