Raport pokontrolny NIK dotyczący informatyzacji procesu zamówień – naruszenia i wskazówki, jak nie popełniać błędów innych

Dla uczestników systemu zamówień publicznych, zwłaszcza zamawiających, istotne znaczenie może mieć licząca kilkadziesiąt stron informacja NIK o wynikach kontroli „Informatyzacja procesu zamówień publicznych” (KAP.430.017.2019, Nr ewid. 185/2019/P/19/003/KAP).

Czytaj więcej

Pracodawcy planują bezpieczny powrót do biur

Większość przedsiębiorstw albo już wróciła do normalnego trybu pracy, albo planuje to zrobić do końca czerwca – to wniosek z badania przeprowadzonego przez społeczność CIONET we współpracy z Deloitte Polska i VMware.

Czytaj więcej

Charakter opłaty planistycznej i cel wprowadzenia obowiązku jej uiszczenia

W związku ze sprzedażą nieruchomości przez gminę zaistniała przesłanka ustalenia opłaty planistycznej. Czy w takiej sytuacji gmina sama sobie może naliczyć opłatę, czy należy wystąpić do SKO o wyznaczenie organu do załatwienia przedmiotowej sprawy? Czy też takiego postępowania nie należy wszczynać, jako niecelowego?

Czytaj więcej

Jak tarcza antykryzysowa chroni miejsca pracy

W ciągu niewiele ponad 2 miesięcy do przedsiębiorców trafiło już ok. 23,8 miliardów złotych w ramach poszczególnych instrumentów tarczy antykryzysowej. Same dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP to już prawie 5 mld zł na ochronę blisko 1,2 mln miejsc pracy.

Czytaj więcej

Wzór wykazu pakietów wyborczych w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 9.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

Kamery termowizyjne sposobem na walkę z koronawirusem jak stosować, aby być zgodnym z RODO?

Polska – jak większość innych krajów – po tygodniach lockdownu powoli wraca do normalności. Otwierają się salony fryzjerskie, restauracje, sklepy, a pracownicy wracają do biur. Pomału żegnamy się z lękami i niepokojami towarzyszącymi nam w ostatnim czasie. Niemniej – mimo zniesienia szeregu dotychczasowych obostrzeń – aktualna pozostaje kwestia wszelkiego rodzaju zabezpieczeń oraz środków ostrożności w […]

Czytaj więcej

Żądanie uzupełnienia decyzji a odwołanie od decyzji – relacja obu środków procesowych

Nie ma możliwości skorzystania przez stronę jednocześnie z żądania uzupełnienia decyzji co do jej rozstrzygnięcia oraz ze złożenia odwołania od decyzji. Jeżeli strona skorzysta z jednego z tych środków procesowych, nie może skorzystać z drugiego z nich.

Czytaj więcej

Po raz kolejny niższe odsetki ustawowe

Po raz kolejny zmienione zostały stopy procentowe NBP. W związku z tym od 29.5.2020 r. obniżeniu uległa wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie, a także odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Natomiast wysokość odsetek od zaległości podatkowych pozostała bez zmian i wynosi 8% w stosunku rocznym.

Czytaj więcej

0113-KDIPT2-3.4011.198.2020.5.JŚ – Interpretacja indywidualna z dnia 12-06-2020

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej

Numery rejestracyjne takimi samymi danymi osobowymi jak numer PESEL?

Do grona kontrowersyjnych interpretacji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dołączyła kolejna, zgodnie z którą numery rejestracyjne pojazdów silnikowych są takimi samymi danymi osobowymi, jak numer PESEL czy adres e-mail, w związku z czym powinny podlegać równej ochronie, respektującej obowiązki wynikające z RODO.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych