Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – finansowe podstawy funkcjonowania

Od 23.9.2020 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące dotacji, opłat i rocznego planu finansowo-rzeczowego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Czytaj więcej

Ulga na robotyzację firmy – coraz więcej wiadomo

Ministerstwo Finansów zdradza nowe szczegóły zapowiadanej ulgi na roboty. Niedługo ma też zostać opublikowany projekt ustawy, która wprowadzi to ułatwienie dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Stopa bezrobocia bez zmian. GUS potwierdza szacunki MRPiPS

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego. W sierpniu wyniosła ona 6,1 % i nie zmieniła się względem poprzedniego miesiąca. Za to o półtora tysiąca spadła liczba bezrobotnych.

Czytaj więcej

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Resort finansów planuje wprowadzenie ograniczenia w funkcjonowaniu ulgi abolicyjnej. Zmiany te stanowią element projektowanych rozwiązań składających się na pakiet uszczelniający system podatkowy. Z zapowiedzi MF wynika, że zostanie wprowadzona specjalna kwota wolna od podatku. Zmiany mogą mieć istotny wpływ na obciążenia podatkowe niektórych osób pracujących za granicą.

Czytaj więcej

Objęcie CIT spółek komandytowych i jawnych mających siedzibę w Polsce

Przeniesienie obowiązku podatkowego na spółki komandytowe stanowi jedną z najważniejszych zmian zaproponowanych przez resort finansów w ramach pakietu zmian dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego. Projekt nowelizacji przepisów autorstwa Ministerstwa Finansów dość niespodziewanie zmienia sytuację wszystkich tych przedsiębiorców, którzy wybrali taką formę działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Zezwolenia na odstępstwa od zakazu określonej działalności w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody a wnioski budowlane

Od 19.9.2020 r. obowiązuje przepis nakazujący dołączanie zezwolenia na odstępstwa od wykonywania zakazanych czynności w parkach narodowych i rezerwatach przyrody do wniosków o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Czytaj więcej

Zezwolenia dotyczące dróg publicznych dołączane do wniosków budowlanych

Od 19.9.2020 r. obowiązuje przepis nakazujący dołączanie zezwoleń dotyczących dróg publicznych do wniosków o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Czytaj więcej

Nowy wzór tytułu wykonawczego a zakres danych pozyskiwanych przez gminę

W związku z wejściem w życie nowego wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji administracyjnej gminy będą musiały dostosować do nowych wymogów dotychczas obowiązujące uchwały w sprawie wzorów deklaracji na odpady komunalne. W przeciwnym wypadku muszą liczyć się z interwencją nadzorczą ze strony RIO

Czytaj więcej

Budowa i utrzymanie obiektów i urządzeń związanych z obronnością i ochroną granicy państwowej jako cel publiczny

Od 19.9.2020 r. obowiązuje przepis precyzujący uznawaną za cel publiczny budowę i utrzymanie obiektów i urządzeń związanych z obronnością i ochroną granicy państwowej.

Czytaj więcej

Obowiązek wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej albo uzasadnienie odmowy ich wydania

Od 19.9.2020 r. obowiązują przepisy nakładające na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne obowiązek, na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych