MF: Więcej czasu na zgłoszenie do CRBR

W związku z wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru Ministerstwo Finansów wydłuża czas przyjmowania zgłoszeń jeszcze do dziś, 14 lipca, bez konsekwencji dla rejestrujących się.

Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa w spadku nie obciąży obowiązek zapłaty podwójnego VAT

W przypadku, gdy wskazane towary zostaną wykorzystane przez właścicieli przedsiębiorstwa w spadku bezpośrednio do dalszego prowadzenia działalności opodatkowanej, a nie do konsumpcji, nie nalicza się VAT na moment wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.

Czytaj więcej

Prezes UODO nakłada karę w transgranicznym postępowaniu

Prezes UODO nałożył 15 tys. zł. kary na spółkę East Power z Jeleniej Góry za niezapewnienie organowi nadzoru dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

Czytaj więcej

Do 26 lipca 2020 r. został wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne 14 dni, do 26.7.2020 r. Podobnie jak do tej pory będzie przysługiwał zarówno w przypadku zamknięcia placówki opieki z powodu koronawirusa, jak i w sytuacji podjęcia przez rodzica decyzji o nieposłaniu dziecka do żłobka czy przedszkola.

Czytaj więcej

Potrzebne przepisy dotyczące postępowania z danymi osobowymi utrwalonymi na zagubionych nośnikach

Prezes UODO zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o rozważenie uregulowania w ustawie o rzeczach znalezionych kwestii dotyczących postępowania z danymi osobowymi, utrwalonymi na zagubionych nośnikach danych.

Czytaj więcej

Pakiet Mobilności przyjęty przez Parlament Europejski

Prace nad zmianami w przepisach dotyczących firm transportowych trwały długo. Niektóre z przepisów przyjętych przez Parlament Europejski zaczną obowiązywać już na początku sierpnia.

Czytaj więcej

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na problemy w zakresie pliku JPK_V7M

W związku z mającym wejście w życie od 1.10.2020 r. nowym plikiem JPK_V7M na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano odpowiedzi na wybrane pytania w zakresie m.in. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU) oraz procedur podatkowych, oznaczania dokumentów, a także faktur korygujących

Czytaj więcej

Program „Moja woda”

Od 1.7.2020 r. ruszył program „Moja Woda”. Jego realizacja ma przyczynić się do łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Od momentu startu złożono już ponad 6 tys. wniosków.

Czytaj więcej

Co z obowiązkiem informacyjnym wobec członków zarządu osób prawnych?

Czy należy dopełniać obowiązek informacyjny na mocy art. 13 i 14 RODO w sytuacji, gdy w treści dokumentacji dotyczącej postępowań administracyjnych pojawiają się dane osób upoważnionych do reprezentacji spółek np. członków zarządu (organów spółek) bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu określonego podmiotu?

Czytaj więcej

Polska na drugim miejscu w UE z najniższym bezrobociem

Z informacji Eurostatatu o sytuacji na rynku pracy w Polsce wynika, że w maju 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3%. To znacznie poniżej unijnej średniej wynoszącej 6,7%. Lepiej wypadły tylko Czechy z wynikiem 2,4%.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych