Darowizna pieniędzy na zakup komputerów nie rodzi skutków VAT dla obdarowanego

Gmina otrzyma darowiznę od spółki prawa handlowego w kwocie 30 000 zł na zakup komputerów na cele oświatowe. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Czy darowizna będzie miała wpływ na VAT?

Czytaj więcej

Określenie podstawy opodatkowania otrzymanego dofinansowania

Ustalenie kwoty VAT należnego od otrzymanego dofinansowania należy skalkulować metodą „w stu” – potraktować dotację jako kwotę brutto.

Czytaj więcej

EROD o aplikacjach służących do ustalania kontaktów zakaźnych

Podczas 32. posiedzenia plenarnego, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenie w sprawie interoperacyjności aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych.

Czytaj więcej

Organ wyznaczony do prowadzenia systemu teleinformatycznego przekazującego naczelnikowi urzędu skarbowego dokumenty egzekucyjne

30.7.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie wyznaczające organ właściwy do prowadzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji.

Czytaj więcej

Autokontrola: czy skład może być ten sam?

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że ten sam skład organu może, a nawet powinien rozpatrywać wydane przez siebie orzeczenie w formie autokontroli. Przypomniał jednak w jaki sposób organ powinien uwzględnić skargę strony (wyr. WSA w Gorzowie Wlkp. z 5.5.2020 r., I SA/Go 155/20, Legalis).

Czytaj więcej

0115-KDIT2.4011.323.2020.2.RS – Interpretacja indywidualna z dnia 23-06-2020

Zwolnienie z opodatkowania należności zagranicznej otrzymanej w związku z pełnieniem służby poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej

Czytaj więcej

Obwody głosowania na polskich statkach morskich w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 23.6.2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające obwody głosowania na polskich statkach w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

Istota współsprawstwa jako podstawa przypisania przestępstwa

Fundamentem współsprawstwa jest porozumienie przestępcze. Treścią porozumienia jest wspólne popełnienie konkretnego przestępstwa. Zawarte między współsprawcami porozumienie pozwala przyjąć, że dane przestępstwo jest ich wspólnym dziełem i pozwala pociągnąć do odpowiedzialności karnej każdego ze współsprawców za całość przestępstwa zarówno wtedy, gdy każdy z nich zrealizował wszystkie ustawowe znamiona danego czynu, jak i wtedy, gdy osobiście zrealizował […]

Czytaj więcej

Uwaga na termin składania wniosku o zwolnienie ze składek ZUS

Dnia 30 czerwca upływa ważny termin dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek w ramach tarczy antykryzysowej. Wniosek może obejmować umorzenie składek za trzy miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Czytaj więcej

Termin do złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS upływa 30.6.2020 r.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą składać tylko do końca czerwca br. Wniosek może obejmować umorzenia składek za 3 miesiące – marzec, kwiecień i maj.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych