Kolejny projekt zmian w gospodarce nieruchomościami!

Grupa posłów wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zasadniczym jego celem jest doprecyzowanie budzących wątpliwości prawne i problemy interpretacyjne zasad udzielania bonifikat na zakup nieruchomości przez kościoły i inne związki wyznaniowe o uregulowanych stosunkach z państwem. Kluczowe jest zdefiniowanie nieprecyzyjnego pojęcia „cele działalności sakralnej”.

Czytaj więcej

Gmina powinna określić termin wykorzystania dotacji celowej

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ukazało się wystąpienie pokontrolne tej Izby z 30.8.2021 r., w którym stwierdzono różne naruszenia w trakcie kontroli gospodarki finansowej w gminie. Wśród naruszeń pojawiło się również takie, które dotyczyło nieprawidłowości w zakresie formułowania zapisów umowy dotacji celowej

Czytaj więcej

Psy służbowe i konie służbowe w służbach mundurowych

Dnia 21 grudnia 2021 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawy dotyczące służb mundurowych, które wprowadzają kryteria doboru i dopuszczenia do użycia, a także zasady wycofania z użycia psów i koni wykorzystywanych przez te służby do działań służbowych.

Czytaj więcej

Rada gminy nie może ustalać okresu obowiązywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Rada gminy w ramach uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków podejmowanej na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 19 ust. 1 i 5 WodaŚciekU nie może ingerować w uprawnienia organu wykonawczego związane m.in. z umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ‒ w rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 27.9.2021 r. (PN-II.4131.263.2021; źródło: https://luwwlublinie.bip.gov.pl).

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów ustawy o rachunkowości – projekt ustawy

Celem projektowanych zmian jest m.in. ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów, zapewnienie możliwości podpisania sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu oraz wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dotyczących przeprowadzania przez PANA kontroli zdalnych w firmach audytorskich.

Czytaj więcej

Rada gminy nie może przerzucać na przyszłych najemców obowiązku wykonania remontu lokali, które są w złym stanie technicznym

W ramach uchwały  w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  podejmowanej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 OchrLokU nie można zobowiązać przyszłego najemcy do wykonania na własny koszt remontu lokalu ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 24.9.2021 r (NPII.4131.1.884.2021.; źródło: http://dzienniki.slask.eu).

Czytaj więcej

Firmy decydują się na łączenie pracy stacjonarnej i zdalnej

Właściwe wdrożenie w obowiązki i aklimatyzacja w firmie, dbanie o kondycje psychiczną to najważniejsze wyzwania związane z pracą w pandemicznym świecie. Łączenie pracy stacjonarnej i zdalnej może być dobrym rozwiązaniem zarówno dla organizacji, jak i dla pracownika, ale pod warunkiem że uda się zachować odpowiednie proporcje.

Czytaj więcej

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

Od 20 września 2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji ciążące na prowadzącym instalację oraz użytkowniku urządzenia, w tym m.in. przypadki, w których są wymagane ciągłe i okresowe pomiary emisji, zakres wykonywania niektórych pomiarów oraz sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.

Czytaj więcej

Konieczność stosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej w przypadku przychodów z tytułu obligacji komunalnych

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pojawiła się ciekawa uchwała Kolegium tej Izby z 14.9.2021 r. (Nr XXIII/1391/2021), w której zakwestionowano dobór tzw. klasyfikacji budżetowej w zakresie przychodu budżetu

Czytaj więcej

Zmiana obligatoryjnej przesłanki wykluczenia wykonawcy w PrZamPubl

W ustawie z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (20.9.2021 r. przekazana do Senatu) przewidziano w art. 10 zmianę w PrZamPubl, dotyczącą wykluczenia wykonawcy.

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności