Tylko zarejestrowane podmioty mogą kupować i sprzedawać paliwa opałowe

Z końcem sierpnia upłynął okres przejściowy dla podmiotów, które sprzedają paliwa opałowe lub używają ich do celów grzewczych. Teraz trzeba złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Czytaj więcej

Tylko do końca roku gmina może przeznaczyć część środków z wpływów za alkohol na cele związane z COVID-19

Gminy, na mocy nowelizacji z „Tarczy antykryzysowej”, zyskały możliwość przeznaczania środków z różnych wpływów za alkohol, także na cele dotyczące COVID-19. Możliwość taka istnieje do 31.12.2020 r. Nie oznacza to jednak, że gmina może w projekcie budżetu na 2021 r. również przewidywać takie przesunięcia w wydatkach.

Czytaj więcej

Dalsze zawieszenie obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców oraz zmiany co do przygotowania planu i zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Od 1 września br. wprowadzano dalsze zawieszenie obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców, a także zasady zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. i planu finansowego na 2021 r. w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Czytaj więcej

Nieruchomości ‒ co nowego w judykaturze: ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Czy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma charakter czasowy czy bezterminowy – wyrok NSA z 24.8.2020 r., I OSK 524/20.

Czytaj więcej

Indeks PMI w polskim przemyśle – zwalnia, ale ciągle na plus

Wskaźnik PMI w Polsce spadł w stosunku do lipca, lecz utrzymał się powyżej neutralnego poziomu 50,0 pkt. Wielkość produkcji wzrosła nieznacznie, a liczba nowych zamówień utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca.

Czytaj więcej

Udzielanie świadczeń przez położne oraz kształcenie podyplomowe pielęgniarek oraz położnych – zmiany

Od 1.9.2020 r. obowiązują zmiany w zasadach udzielania świadczeń przez położne lub położnych oraz kształcenia podyplomowego pielęgniarek i pielęgniarzy oraz położnych. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz epidemii wprowadzono czasowo możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne wobec wszystkich pacjentów (niezależnie od płci i wieku) wraz z dookreśleniem zakresu tych świadczeń.

Czytaj więcej

Najem wygasa w razie braku akceptacji podwyżki czynszu

Czy odmowa przyjęcia podwyżki czynszu za wynajmowane mieszkanie w ramach TBS-u powoduje rozwiązanie umowy najmu ‒ stanowisko Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Wyższa opłata skarbowa pobierana przez gminę od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – może nic nie dać budżetowi

Od lipca br. obowiązuje znacznie podwyższona opłata skarbowa za wydawane przez gminy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W praktyce jednak znaczna podwyżka dotyczy marginalnej grupy wnioskodawców, bowiem właściciele ubiegający się o ww. decyzję – są ustawowo zwolnieni z opłat. Wpłynie to negatywnie na budżet gminy.

Czytaj więcej

Trudna sytuacja na rynku kredytów

Banki i SKOK-i udzieliły w lipcu o 32 proc. mniej kredytów konsumpcyjnych, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli chodzi o wartość kredytów, to spadek wyniósł aż 33,6 proc. w porównaniu do lipca 2019 roku.

Czytaj więcej

Sposób przekazywania danych w ramach spisu powszechnego

Od 29.8.2020 r. obowiązuje nowelizacja przepisów dotyczących powszechnych spisów, które dotyczą przede wszystkim określenia sposobów przekazywania danych do organów statystycznych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych