Naruszenie ochrony danych na Uniwersytecie Warszawskim

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych na Uniwersytecie Warszawskim, które obecnie jest analizowane.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dla wielu zamawiających istotne znaczenie mogą mieć zmiany przewidziane w będącym w toku rządowych prac legislacyjnych projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (wersja z 26.10.2020 r.).

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia do nowego Prawa zamówień publicznych w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań przez KIO

Przedmiotem prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (wersja z 5.11.2020 r.). Stanowi on wykonanie delegacji ustawowej z art. 544 ust. 4 PZP i zawiera regulacje odnoszące się do postępowania odwoławczego oraz wnoszenia odwołania do Prezesa KIO, a w związku z tym rozporządzenie […]

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie tzw. taryfikatora korekt finansowych za naruszenia nowego Prawa zamówień publicznych

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Czytaj więcej

Podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego CIT pobieranego przez płatników od nierezydentów będą obsługiwać wyznaczone urzędy skarbowe

Trwają prace nad zmianami do rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych. Planowane zmiany mają na celu wyznaczenie jednego naczelnik urzędu skarbowego (tzw. wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu wojewódzkim), który będzie obsługiwał podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminów odprowadzania podatku przez niektórych płatników PIT

Od 19.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wprowadzające przedłużenie terminów odprowadzania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego przez niektórych płatników PIT, tj. m.in. z branży handlu, kultury, sportu, turystki, rozrywki, gastronomii, hotelarskiej, transportu czy filmowej.

Czytaj więcej

Opublikowano program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2062 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 25.9.2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.

Czytaj więcej

Kara upomnienia za ujawnienie listy osób, które są na kwarantannie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po przeprowadzeniu z urzędu postępowania związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych osób objętych kwarantanną medyczną poprzez udostępnienie nieuprawnionym odbiorcom listy zawierającej adresy zamieszkania osób objętych kwarantanną medyczną, nałożył karę upomnienia na spółkę zajmującą się gospodarką odpadami oraz nakazał zawiadomienie o naruszeniu osób, których dane dotyczą.

Czytaj więcej

MF: Konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych zakończone

Konsultacje podatkowe zakończyły się podjęciem decyzji o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszonych. W związku z obowiązują wytyczne sformułowane w objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów przypomina: Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

Od 1.10.2020 r. obowiązują nowe zasady – wszyscy czynni podatnicy VAT, składających dotychczas deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, składają jeden plik JPK_VAT z deklaracją.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych