Nowa matryca VAT obowiązuje od 1.7.2020 r.

Nową matrycę VAT przygotowano już w 2019 r., ale datę obowiązywania większości nowych stawek ustawodawca ustalił na 1.4.2020 r. Przepisy te nie weszły jednak w życie w planowanym terminie – z powodu epidemii. Tarcza antykryzysowa 1.0 przesunęła datę wejścia w życie nowej matrycy VAT na 1.7.2020 r.

Czytaj więcej

Wysokość i okres przyznania stypendium szkolnego

Jaka jest wysokość i okres przyznania stypendium szkolnego? Czy przepisy regulują w jakiś sposób te kwestie?

Czytaj więcej

Od 1.7.2020 r. będą obowiązywać zmiany w VAT w zakresie procedury magazynu typu call-off i transakcji łańcuchowych oraz w zakresie schematów podatkowych

Nowelizacja wprowadzająca nowe przepisy będzie obowiązywać od 1.7.2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących struktur hybrydowych.

Czytaj więcej

30 czerwca 2020 r. upływa termin składania wniosku o zwolnienie ze składek ZUS

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej, powinni najpóźniej dzisiaj złożyć wniosek ich o umorzenie.

Czytaj więcej

Gmina jako podatnik VAT – nowa interpretacja resortu finansów

Nie wszystkie czynności wykonywane przez samorząd podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019. Ważne jest, czy czynności te posiadają charakter działalności gospodarczej oraz czy występują przesłanki zwalniające wymienione w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Czytaj więcej

Rzeczy, których amerykańskie firmy mogą nauczyć się z RODO

Ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wywarło znaczący wpływ na postrzeganie prawa do prywatności i przyczyniło się do powstawania podobnych aktów normatywnych w skali globalnej. Niektóre zapisy rozporządzenia zostały zaimplementowane także w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej

Wyliczenie limitu zwolnienia z VAT przy świadczeniu usług ubezpieczeniowych oraz wynajmie lokali

Firma zajmująca się pośrednictwem ubezpieczeniowym (zwolnienie z VAT – art. 43 ust. 1 pkt 37) zaczęła wynajmować lokale na cele mieszkaniowe i jeden lokal na cele biurowe. Czy od wszystkich czynności jest zwolniona z VAT? Czy licząc limit 200 000 zł powinno sumować się wszystkie przychody?

Czytaj więcej

Nie wszyscy wierzyciele szybciej skorzystają z ulgi na złe długi

Tarcza antykryzysowa 4.0 skraca okres oczekiwania na możliwość korekty i pozwala zmniejszyć zaliczki szerszemu kręgowi podmiotów. Niestety, części podatników w tej regulacji nie uwzględniono.

Czytaj więcej

Zasady doręczania dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, iż zasady doręczania dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP zostały określone przez ustawodawcę. NSA stanął na stanowisku, zgodnie z którym liczenie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego odbywa się według dni, a nie według godzin. Zatem to data na urzędowym poświadczeniu doręczenia jest kluczowa w kwestii liczenia terminu, a nie godzina […]

Czytaj więcej

Nowe ramy prawne dla postępowań w sprawie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko w relacjach polsko-niemieckich

8.7.2020 r. wejdzie w życie ustawa z 14.5.2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg 10.10.2018 r. (Dz.U. z 2010 r. poz. 1083). Tym samym Parlament wyraził zgodę na dokonanie […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych