Poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej uchwalone!

Do Sejmu została przekazana uchwalona w dniu 27.10.2021 r. uchwała w sprawie poprawek do projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. 

Czytaj więcej

Rejestr Dowodów Osobistych

7 listopada 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), przetwarzania danych biometrycznych, w zakresie odcisków palców, gromadzonych w RDO, a także sposób i zakres danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.

Czytaj więcej

Ustawa podatkowa z Polskiego Ładu oczekuje na podpis Prezydenta

W dniu 29.10.2021 r. Sejm przyjął z uwzględnieniem kilku poprawek Senatu ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jest to jedna z najważniejszy ustaw w ramach Polskiego Ładu, wejdzie w życie 1.1.2021 r. o ile Prezydent podpisze ją w listopadzie i […]

Czytaj więcej

Wyłączenie obowiązku stosowania PrZamPubl do inwestycji (bariery) w przekroczeniu granicy

Na końcowym etapie parlamentarnych prac legislacyjnych jest ustawa z 14.10.2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Określa ona zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej, stanowiącej granicę zewnętrzną rzez fizyczne, techniczne lub elektroniczne jej zabezpieczenie, w tym przed nielegalnym przekroczeniem, zwane „barierą”.

Czytaj więcej

Zmiany w ograniczeniu handlu w niedziele i święta wejdą w życie w lutym 2022 r.

W lutym 2022 r. wejdzie w życie ustawa nowelizująca ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Główne zmiany obejmują wyeliminowanie możliwości prowadzenia handlu w niedziele przez sklepy w ramach działalności pocztowej, która obecnie jest tylko jednym, często niewielkim elementem prowadzonej działalności.

Czytaj więcej

Senat zgłosił poprawki do Polskiego Ładu

Późnym wieczorem 28 października 2021 r. zakończył się drugi dzień 32. posiedzenia Senatu. Tego dnia Izba wprowadziła poprawki do ustaw nowelizujących: ustawy podatkowe dotyczące Nowego Ładu oraz ustawę o podatku od towarów i usług.

Czytaj więcej

Poselski projekt zmian w przepisach dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci przedstawił projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Czytaj więcej

Obowiązkowy rejestr umów od 1.7.2022 r.

W ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w art. 6 przewidziano zmiany w przepisach FinPubU, mające wpływ na obowiązki zamawiających należących do sektora JFP związane z udostępnianiem umów, o których mowa w art. 34a FinPubU. Początkowo przepisy miały obowiązywać od 1.1.2022 r., ale ostatecznie – choć ustawa […]

Czytaj więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie GospNierRolU. Nowelizacja ta ma umożliwić przekazywanie praw z udziałów i akcji w spółkach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na rzecz ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Czytaj więcej

Dłuższy urlop inspektorów pracy

Od 1.1.2022 r. zacznie obowiązywać ustawa z 8.7.2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1529).

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności