Nielegalne warunki przy dofinansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej

Na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium tej izby z 21.7.2021 r. (Nr KI.4110.125.2021) dotyczące uchwały rady gminy w sprawie dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

Czytaj więcej

Zwolnienie w podatku od nieruchomości – gmina nie może żądać przedłożenia przez podatnika dokumentów z KRS i CEiDG

Na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie ukazało się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze tej izby (uchwała nr 107/2021 z 13.7.2021 r.), a dotyczące uchwały rady gminy w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano nowe inwestycje i utworzono nowe miejsca w pracy w związku z tymi […]

Czytaj więcej

Sejm uchwalił nowe rozwiązania o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Osobna ustawa o KZP, którą Sejm uchwalił 23.7.2021 r., nie przynosi rewolucji. Stanowi uzupełnienie i przegrupowanie aktualnych przepisów, pozwalając korzystać z pomocy zatrudnionym na różnych podstawach, a nie tylko pracownikom.

Czytaj więcej

Zakazy i nakazy w regulaminie korzystania z mienia samorządowego

Rada gminy nie może w regulaminie korzystania z mienia samorządowego (stadion) ustanawiać przepisów zakazujących niszczenia urządzeń sportowych czy wyposażenia boiska ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 28.7.2021 r. (NPII.4131.1.802.2021).

Czytaj więcej

Zweryfikowane kryteria dochodowe i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Dnia 1.1.2022 r. wchodzą w życie nowe zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty pieniężne z pomocy społeczne. W myśl obowiązujących zasad nowe kryteria i kwoty świadczeń są wyższe, niż dotąd obowiązujące.

Czytaj więcej

Koordynatorzy pieczy zastępczej – informacja z badań Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jest ona na ogół dobrze zorganizowana. Jednak w zawodzie jest jednak nadal spora fluktuacja z powodu niskich wynagrodzeń. Nie wypracowano też, zdaniem NIK, metody oceny efektywności ich pracy. Ankietowani respondenci jednak podkreślają, że funkcja jest potrzebna i w większości wypadków skuteczna.

Czytaj więcej

Europejska Rady Ochrony Danych utworzyła specjalną podgrupę ekspercką, która zajmuje się tylko Tic Tok-iem

Działalność aplikacji Tik Tok staje się coraz popularniejsza wśród najmłodszych użytkowników Internetu. Wraz ze wzrostem jej popularności, coraz więcej organów ochrony danych interesowało się jej działalnością. Europejska Rady Ochrony Danych utworzyła specjalną podgrupę ekspercką, która zajmowała się tylko tym podmiotem.

Czytaj więcej

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie również na wydatki JST

Na stronie RCL ukazało się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (projekt z 16.7.2021 r.). Według założeń projektu, od 1.1.2022 r. planowane jest minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3000 zł. Z kolei od tej samej daty planowana jest minimalna stawka godzinowa […]

Czytaj więcej

Od stycznia 2022 r. planowany wzrost składki zdrowotnej do 9%

Projekt ustawy, będącej częścią Polskiego Ładu, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że 9% składką zdrowotną, której nie będzie można odliczyć od podatku, zostaną objęci prezesi i członkowie zarządów, ponadto składka zdrowotna w takim zakresie będzie dotyczyła również przedsiębiorców i […]

Czytaj więcej

Dotacja dla OSP możliwa tylko bez odrębnej uchwały

Na stronie RIO w Warszawie opublikowano uchwałę Kolegium tej Izby z 6.7.2021 r. (Nr 24.188.2021) dotyczącą uchwały rady miasta w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki ochotniczej straż pożarnej na różny sprzęt ochronny dla strażaków

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności