Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r.

W 2020 r. znacząco wzrosła podstawa naliczania oraz stawka odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny – w stosunku do ubiegłego roku to ponad 21% wzrostu.

Czytaj więcej

Nowy program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Z dniem 15.2.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12.2.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Czytaj więcej

Nieruchomości ‒ co nowego w judykaturze: decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość (wyr. WSA w Poznaniu)

Jaka jest różnica pomiędzy oceną procesową operatu szacunkowego, a jego oceną specjalistyczną?

Czytaj więcej

Dane brytyjskich użytkowników Google trafią do USA

Brexit obejmie również dane osobowe. Konta użytkowników Google w Wielkiej Brytanii zostaną przeniesione poza Unię Europejską, a konkretniej – do USA

Czytaj więcej

Z wysokimi zadatkami lepiej ostrożnie – wyrok Sądu Najwyższego

Jeśli z winy nabywcy nie dojdzie do transakcji, może on stracić dużą kwotę. Sprzedający ma prawo zatrzymać zadatek, nawet w sytuacji gdy jest on bardzo wysoki – orzekł Sąd Najwyższy (IV CSK 163/18).

Czytaj więcej

Stop handlowi bazami danych! Prezes UODO reaguje

Do UODO napływają sygnały o niezgodnych z prawem praktykach pracowników banków, polegających na nielegalnym sprzedawaniu baz danych klientów tych instytucji. W związku z tym nielegalnym procederem Prezes UODO zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Prezesa Związku Banków Polskich (ZBP) o podjęcie działań, które przyczyniłyby się do zminimalizowania zjawiska nielegalnego wykorzystywania baz danych […]

Czytaj więcej

Rozpowszechnianie audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.

27.2.2020 r. wchodzą w życie przepisy określające szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r. w ramach określonego czasu antenowego, z podziałem na miesiące i godziny.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawach podatkowych od 1.4.2020 r.

Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Większość zmian miałaby obowiązywać od 1.4.2020 r.

Czytaj więcej

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Od 15.2.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wprowadzające „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Czytaj więcej

Sprawdzanie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

19.2.2020 r. weszły w życie przepisy określające sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku metodą wyznaczania poziomów, a także wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych