Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komunikat MSWiA: Wiceminister Paweł Szefernaker wraz z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu współprzewodniczyli październikowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami przez SP ‒ jako właściciel i jako organ (wyr. NSA z 14.10.2020, I OSK 1696/20)

Czy właściwy organ gospodaruje nieruchomościami wyłącznie jako właściciel czy także, jako organ władczy?

Czytaj więcej

Wartości referencyjne jednostek kogeneracji w 2021 r.

10.11.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2021 r.

Czytaj więcej

Zarzut nieistnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym

W razie zarzutów zmierzających do wykazania, że obowiązek określony w tytule wykonawczym nie istnieje, organ egzekucyjny niekiedy jest zmuszony do zajęcia się merytoryczną stroną zobowiązania. Jest to jednak wyjątkowa sytuacja.

Czytaj więcej

Postępowanie przed sądami administracyjnymi na posiedzeniach niejawnych

W związku ze wzrostem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Prezes NSA wydał zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw i rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych. W związku z tym pojawiają się pytania o możliwość wnioskowania przesunięcia rozprawy.

Czytaj więcej

Emerytura minimalna w 2021 roku

Od przyszłego roku wartość emerytury minimalnej wzrośnie o 4%. To istotna wiadomość m.in. dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Został w tym zakresie przygotowany projekt rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku dochodowego.

Czytaj więcej

Zwiększona dotacja dla zakładu budżetowego walczącego z COVID-19 – komentarz eksperta dotyczący stanowiska RIO w Opolu

Stanowisko RIO w Opolu dotyczyło możliwości udzielenia w 2020 r. przez gminę zakładowi budżetowemu dotacji podmiotowej, która będzie wyższa niż 50% kosztów działalności zakładu, w sytuacji zmiany (rozszerzenia) zakresu planowanej realizacji przez jednostkę zadań o związane z przeciwdziałaniem COVID -19 oraz nieosiągnięcia z powodu panującego stanu epidemii zaplanowanych w planie finansowym na 2020 r. przychodów

Czytaj więcej

Do skarbówki umówisz się przez internet

Ruszyła nowa usługa dla podatników – od 26 października na wizytę w urzędzie skarbowym można się umówić przez internet. Od 16 listopada ten model obsługi będzie dostępny w całej Polsce.

Czytaj więcej

Nowe obwieszczenie w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych

W dniu 26.10.2020 r. ukazało się w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski obwieszczenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z 8.10.2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002)

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych