Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu SLIM VAT

Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań SLIM VAT, które będą trwać w terminie od 19.1.do 1.2. 2021 r. W tym terminie można zgłaszać uwagi i opinie. Konsultacje są otwarte dla wszystkich.

Czytaj więcej

Do 31 stycznia 2021 r. trzeba poinformować pracowników o nietworzeniu zfśs

Mały pracodawca, który nie zamierza prowadzić funduszu socjalnego w 2021 r. ani wypłacać świadczeń urlopowych ma zawiadomić o tym załogę do końca stycznia. Wystarczy, że wyśle maile lub SMS-y.

Czytaj więcej

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii w dodatkowym okresie przejściowym

Dłuższy okres przejściowy na przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej

Zeznania podatkowe PIT za 2020 rok można składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia

Zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2020 można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Od 15 lutego będzie też można skorzystać z usługi Twój e-PIT do zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Jednak zastosowanie tej usługi nadal nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych […]

Czytaj więcej

Zmiana zasad prowadzenia nauczycielskiego postępowania dyscyplinarnego

Z dniem 19.1.2021 r. weszły w życie zmiany mające na celu udoskonalenie nauczycielskiego postępowania dyscyplinarnego w zakresie informowania o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Czytaj więcej

Polityka prorodzinna JST „Samorząd dla Rodziny” – nowe wydatki w budżetach samorządowych

Na stronie sejmowej pojawił się poselski projekt ustawy o polityce prorodzinnej jednostek samorządu terytorialnego „Samorząd dla Rodziny” (druk nr 869). To niewielkiej objętości projekt, który wprowadza pewne rozwiązania prawne związane z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w systemie polityki prorodzinnej. Projekt ten zakłada wprowadzenie tzw. programu polityki prorodzinnej, którego celem jest wyznaczenie średnio- i długookresowej strategii […]

Czytaj więcej

Wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego a niezgodność danych

Czy właściwy organ stosując przepisy ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U z 2020 r. poz 2040 ze zm.; dalej: PrzekszUżytkWieczU) przed wydaniem zaświadczenia powinien oceniać stan faktyczny, czy zapisy w ewidencji gruntów i budynków? Wyrok WSA w Gdańsku z 5.1.2021 […]

Czytaj więcej

Określenie szczegółów współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Przygotowano projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych. Uszczegóławia ono zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, wprowadzone nowelizacją ustawy o postępowanie egzekucyjnym, które zaczną obowiązywać od 20.2.2021 r.

Czytaj więcej

CNIL opublikował wyniki ankiety oraz konsultacji społecznych w zakresie cyfrowych praw osób nieletnich

Zorganizowane w 2020 roku przez francuski organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (CNIL) ankiety oraz konsultacje internetowe wykazały, że praktyki cyfrowe są coraz popularniejsze oraz coraz bardziej rozwinięte wśród młodych ludzi. Wykazują oni również chęć wzmocnienia swojej niezależności oraz ochrony w Internecie.

Czytaj więcej

Prosta spółka akcyjna

Począwszy od marca 2021 r. w polskim systemie prawnym będzie możliwość założenia nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności