Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Opracowany został projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązujące w zakresie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Czytaj więcej

Najważniejsze nowości w systemie Legalis Administracja w sierpniu

1. Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków Celem publikacji jest przedstawienie przebiegu procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo przewodnik po świecie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych. Książka odpowiada m.in. na następujące pytania: Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf […]

Czytaj więcej

Orzekanie sądu Najwyższego w sprawach wyborczych

Od 10.8.2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów dotyczących zakresu orzekania przez Sąd Najwyższy w sprawach wyborów i referendum.

Czytaj więcej

Ustalono datę wyborów do parlamentu

Prezydent RP wskazał 13 października 2019 r. jako datę wyborów do Sejmu i Senatu, a także określił kalendarz wyborczy.

Czytaj więcej

Dane z ewidencji dokumentów paszportowych

Od 8.8.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory dokumentów o udostępnianie danych z ewidencji dotyczących dokumentów paszportowych.

Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

We wrześniu 2019 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy, wprowadzane z inicjatywy Prezydenta RP. Zmiany te wprowadza ustawa z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Opracowany został projekt nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz sposób i terminy rozliczenia należności otrzymanych z tytułu tych wpłat.

Czytaj więcej

Projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Czytaj więcej

Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich

Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce to cel nowelizacji przepisów, które wynikają z podpisanej przez Prezydenta 1.8.2019 r. ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzonych zmian jest .

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Resort edukacji opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, które ma zastąpić rozporządzenie MEN z 18.1.2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych