Uchwała w sprawie pomocy finansowej dla Ukrainy musi konkretyzować samorząd ukraiński, dla którego przeznaczone jest wsparcie

Rada gminy w uchwale w sprawie pomocy finansowej musi wskazać społeczność (wspólnotę) samorządową na Ukrainie, którą konkretnie chce wesprzeć finansowo. Rada gminy nie może pozostawić wójtowi swobody wyboru wspólnoty samorządowej w Ukrainie, która ma otrzymać pomoc z budżetu samorządowego

Czytaj więcej

Uchwała w sprawie pomocy rzeczowej – prawidłowy sposób określenia adresata pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie

Pomoc rzeczowa może być przekazana dla społeczności lokalnych i regionalnych innych państw, a nie do dla służb prowadzących działania ratownicze na terenie objętym wojną. Rada gminy nie może swobodnie udzielać pomocy rzeczowej z budżetu na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym ukraińskich

Czytaj więcej

Okres świadczenia za pomoc dla obywateli Ukrainy będzie wydłużony o kolejne 60 dni

Państwo nadal będzie wspierać finansowo – za pośrednictwem gmin – osoby, które zobowiązują się zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom narodowości ukraińskiej

Czytaj więcej

Specustawa dot. pomocy obywatelom Ukrainy wprowadziła możliwość wydawania wiążących poleceń przez Prezesa Rady Ministrów

Wprowadzone mechanizmy prawne w zakresie zarządzania kryzysowego umożliwiają Premierowi RP wydawanie poleceń m.in. organom jednostek samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Polecenia wydawane przez Premiera w zakresie sytuacji kryzysowych, w tym związanych ze skutkami wojny na Ukrainie, będą finansowane środkami ze Skarbu Państwa na tzw. zadania zlecone z administracji […]

Czytaj więcej

Rynek pracy. Pomoc dla obywateli Ukrainy

Poszukujący zatrudnienia obywatele Ukrainy mogą skorzystać m.in. z dostępnej w ich języku Centralnej Bazy Ofert Pracy, portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524. Mogą także zarejestrować się w urzędzie pracy.

Czytaj więcej

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ma charakter dostosowawczy do nowelizacji specustawy. W karcie możliwe będzie podanie tylko numeru PESEL

Czytaj więcej

Świadczenie pieniężne „40zł” będzie wypłacane przez gminę przez kolejne 60 dni

Nowelizacja specustawy przewiduje wydłużenie okres przyznania świadczenia dla osób, które zapewniają zakwaterowanie uprawnionym obywatelom Ukrainy

Czytaj więcej

Pomoc osobom z Ukrainy. 40 zł dziennie przedłużone

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z nowelizacją zostanie wydłużony okres, przez który będzie przyznawane świadczenie pieniężne (40 zł dziennie na osobę), dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy uciekającym przed wojną. Z pomocy mogą korzystać poza osobami fizycznym […]

Czytaj więcej

Wsparcie dla JST w postaci użyczenia bezpłatnego miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy

Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji specustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy, samorządy mogą wkrótce zyskać możliwość zakwaterowania uchodźców ukraińskich w nieruchomościach Skarbu Państwa. Dzięki temu będą mogły oszczędzić wydatków budżetowych

Czytaj więcej

Samorządy mogą wydatkować środki budżetowe na zatrudnienie obywateli Ukrainy

Ostatnia nowelizacja specustawy dała możliwość legalnego zatrudnienia w strukturze JST osób nieposiadających obywatelskiego polskiego – obywateli Ukrainy bez wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego dokumentem

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności