Finansowanie niektórych zadań OSP przez samorządy

Od 14.8.2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która dotyczy m.in. finansowania niektórych zadań ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj więcej

Nowy termin na złożenie wniosków o zmiany posiadanych decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów!

Przepisami ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) przesunięto z 5.9.2019 r. na 5.3.2020 r. termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub uwzględniającej te elementy gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – powołanie i zadania

Od 5.9.2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów o działalności pożytku publicznego, która dotyczy powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące kształcenia pielęgniarek i położnych

Od 23.8.2019 r. obowiązują zmiany dotyczące kształcenia oraz przyznawania urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Dnia 4.9.2019 r. wchodzi w życie ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa wprowadza zmiany dotyczące ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Czytaj więcej

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Opracowany został projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązujące w zakresie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Czytaj więcej

Najważniejsze nowości w systemie Legalis Administracja w sierpniu

1. Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków Celem publikacji jest przedstawienie przebiegu procesu tworzenia i zatwierdzania cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo przewodnik po świecie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych. Książka odpowiada m.in. na następujące pytania: Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf […]

Czytaj więcej

Orzekanie sądu Najwyższego w sprawach wyborczych

Od 10.8.2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów dotyczących zakresu orzekania przez Sąd Najwyższy w sprawach wyborów i referendum.

Czytaj więcej

Ustalono datę wyborów do parlamentu

Prezydent RP wskazał 13 października 2019 r. jako datę wyborów do Sejmu i Senatu, a także określił kalendarz wyborczy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych