Opłata za wydanie Wiążącej Interpretacji Stawkowej

Opłatę za wydanie Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) podatnicy w wysokości 40 zł wpłacają na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej. Możliwość wnioskowania o wydanie WIS i uiszczania z tego tytułu opłat obowiązuje do 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji w PIT

Trwają prace Ministerstwa Finansów w zakresie zmian wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także w zakresie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego od przychodów osób fizycznych. Zmiany mają na celu dostosowanie wzorów do zmian w ustawach podatkowych, które obowiązują od 1.1.2019 r.

Czytaj więcej

Przedłużenie o kolejne 2 miesiące terminu złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8 i CIT-8AB)

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana ma na celu przedłużenie o kolejne 2 miesiące termin do złożenia zeznania podatkowego (CIT-8 i CIT-8AB), tj. do 31.12.2019 r. Zmianą są objęci podatnicy, […]

Czytaj więcej

„Austriacki znany lekarz” a RODO

Na stronie internetowej austriackiego Urzędu ds. Ochrony Danych, który stanowi organ nadzorczy w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE pojawiła się informacja o decyzji w sprawie postępowania wobec osoby, która prowadziła platformę wyszukiwania oraz oceny lekarzy.

Czytaj więcej

Wyrównanie zaniżonej subwencji dla samorządów oraz zwrot zawyżonych wpłat wyrównawczych wpłaconych przez samorządy

29.10.2019 r. (część z nich – 1.1.2020 r.) wchodzą przepisy nowelizujące ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczące przyznawania wyrównania zaniżonej subwencji dla samorządów lub zwrotu zawyżonej części wniesionej wpłaty wyrównawczej. Ponadto, na lata 2020-2021 utworzono rezerwę budżetową dla województw.

Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy ‒ Prawo geodezyjne

Rząd przyjął projekt zmian w przepisach ustawy z 17.5.1989 r. ‒ Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.; dalej: PrGeodKart). Zgodnie z założeniami nowe przepisy dotyczą ryczałtowego pobierania opłat za dokumenty geodezyjne, możliwości rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni, uproszczenia […]

Czytaj więcej

Uwaga! Już obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków

W dniu 19.10.2019 weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów o transporcie kolejowym

Do Sejmu wpłynął projekt Rady Ministrów z 16.10.2019 r. dotyczący ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w zakresie komunalizacji mienia

W dniu 16.10.2019 do Sejmu wpłynął przygotowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Na jego podstawie ma także zostać zmieniona ustawa z 10.5.1990 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.; […]

Czytaj więcej

Zmniejszono poziom alarmowy dla niektórych substancji w powietrzu

Od 11.10.2019 r. obowiązują zmiany dotyczące zmniejszenia poziomu alarmowania i informowania dla znajdującego się w powietrzu pyłu zawieszonego PM10.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych