Do sądu należy ustalenie czy zła decyzja nacjonalizacyjna sprzed lat wywołuje dziś szkody

Czy w aktualnym stanie prawnym sąd może badać prawidłowość decyzji nacjonalizacyjnej sprzed 50 lat i jej wpływ na sytuację spadkobierców? Uchwała Sądu Najwyższego z 30.6.2020 r., III CZP 71/19.

Czytaj więcej

Zmiana terminów płatności opłat za użytkowanie wieczyste

Wejście w życie tzw. Tarczy 4.0 przyniosło zmiany w terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste za 2020 rok.

Czytaj więcej

Dane osobowe. Czy Unia Europejska stanie się samotną wyspą?

Ostatnia głośna decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca unieważnienia Tarczy Prywatności UE-USA, w związku z tzw. sprawą „Schrems II” wywołała globalne poruszenie. Związane ono jest z potencjalnym zagrożeniem dla prowadzenia handlu transatlantyckiego. Rzeczona decyzja TSUE może bowiem komplikować nie tylko transfer danych pomiędzy Unią Europejską i USA, ale również resztą świata.

Czytaj więcej

Oświadczenie zobowiązanego składane w postępowaniu egzekucyjnym o posiadanym majątku i źródłach dochodu

Od 30.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające elementy zawarte w wezwaniu zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, a także elementy zawarte w tych oświadczeniach.

Czytaj więcej

Biała lista podatników – gdy wykaz nie zawiera danych lub dane są błędne

Podatnicy, którzy w trakcie weryfikacji własnych danych stwierdzą, że są one niekompletne lub błędne, są zobowiązani złożyć wniosek do KAS o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem. Nieprawidłowe dane mogą zostać sprostowane z urzędu. W przypadku gdy wniosek złożony przez podatnika nie zostanie uwzględniony, Szef KAS […]

Czytaj więcej

Opinia Rzecznika TSUE w sprawie ulgi na złe długi

4.6.2020 r. Rzecznik TSUE zajęła korzystne dla podatników stanowisko w sprawie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących ulgi na złe długi.

Czytaj więcej

Koronawirus: Dotacje i świadczenia dla firm w lipcu i sierpniu

Zwolnienie ze składek ZUS to nie wszystko. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wciąż mogą liczyć na cały wachlarz instrumentów pomocowych w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Jaka pomoc dla przedsiębiorców będzie wciąż możliwa do uzyskania w najbliższych tygodniach?

Czytaj więcej

Przeprowadzanie przetargów na rozporządzanie nieruchomościami niebędącymi gruntami pod wodami oddawanymi w użytkowanie

4.8.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające m.in. przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego na rozporządzanie nieruchomościami niebędącymi gruntami pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa niezbędnymi do prowadzenia różnego rodzaju przedsięwzięć.

Czytaj więcej

Zaskarżanie kary porządkowej

Nałożoną karę pieniężną można zaskarżyć zażaleniem na postanowienie nakładające karę albo wnioskiem o uchylenie tego postanowienia. Te dwa sposoby weryfikacji orzeczenia o ukaraniu karą porządkową są niezależne od siebie, a zakresy ich rozpoznania nie powinny się dublować. Wybór środka w celu uniknięcia kary należy do strony.

Czytaj więcej

Prace nad nowym modelem bankowości hipotecznej i listów zastawnych

Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pracują nad przemodelowaniem bankowości hipotecznej w Polsce. Równolegle pracują nad implementacją dyrektywy w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych