Wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez JST

24 lipca 2020 r. opublikowana została pod poz. 662 w Monitorze Polskim uchwała Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Stosowne wnioski można składać od 27.7.2020 r. do 10.8.2020 r.

Czytaj więcej

Komunikat MC: Straż pożarna (i miliony Polaków) na GOV.PL!

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej dołączą do instytucji, które na portalu GOV.pl udostępnią obywatelom swoje serwisy informacyjne. To kolejne ułatwienie dla obywateli. Sam portal bije rekordy popularności.

Czytaj więcej

Komunikat MSWiA: Sejm przyjął ustawę o szczególnym wsparciu dla służb mundurowych

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Do sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy KPA

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje zmianę w zakresie możliwości stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych.

Czytaj więcej

Rozszerzenie możliwości udzielania świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mający bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem

Od 23.7.2020 r. rozszerzono możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Czytaj więcej

Przedawnienie wymiaru podatku od spadku

Nie można zaakceptować sytuacji, w której organ podatkowy, dysponując urzędową informacją o nabyciu spadku przez podatnika, a tym samym mając możliwość wszczęcia postępowania w sprawie i doprowadzenia do efektywnego wykonania zobowiązania, nie podejmuje żadnych działań w tym zakresie, a postępowanie w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego inicjuje dopiero wiele lat później, już po upływie terminów przedawnienia.

Czytaj więcej

UE – Wietnam: 1 sierpnia wchodzi w życie umowa o wolnym handlu

Dla przedsiębiorców w naszym kraju będzie to bardzo ważna data. Wietnam jest największym partnerem handlowym Polski spośród krajów grupy ASEAN.

Czytaj więcej

Nowy pakiet inicjatyw podatkowych przedstawiony przez Komisję Europejską

Komisja Europejska przedstawiła nowe inicjatywy podatkowe, które w założeniu mają prowadzić do zwiększenia sprawiedliwości podatkowej i poprawić prostotę podatków. Celem przyjętego pakietu przez Komisję jest m.in. walka z nadużyciami podatkowymi i uproszczenie przepisów i procedur.

Czytaj więcej

Informacja w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Od 27 lipca 2020 r. obowiązują ogólne zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego. Z dodatkowego zasiłku można było korzystać do 26 lipca.

Czytaj więcej

Koronawirus. Nie będzie obowiązku mierzenia temperatury u pracownika przez pracodawcę

Sam wzrost temperatury ciała, jako objaw izolowany, nie powinien być traktowany jako dowód na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 – wskazuje MRPiPS.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych