Informacje zawarte w deklaracjach i ewidencji VAT

1.4.2020 r. wchodzą w życie przepisy określające szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji VAT.

Czytaj więcej

Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa

Od 23.10.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek, w ramach gospodarowania nabytym lub powierzonym tym organom lub jednostkom mieniem Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Zmiany w zgłoszeniach celnych w zakresie operacji handlowych w zakresie tzw. handlu e-Commerce

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych. Zmiany uwzględniają dokonywanie operacji handlowych w zakresie tzw. handlu e-Commerce (małe przesyłki w sprzedaży wysyłkowej) dotyczących zbiorczych zgłoszeń kurierskich.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów o spółkach giełdowych

Nowelizacja o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw wdraża 7 unijnych aktów prawnych dotyczących zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, ofert przejęcia, harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, konsumenckich umów o kredyt […]

Czytaj więcej

Nowe Prawo zamówień publicznych opublikowane

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw RP w dniu 24.10.2019 r.

Czytaj więcej

Prezydent RP będzie mógł ratyfikować Konwencję 108+

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z satysfakcją przyjął informację o uchwaleniu przez polski parlament ustawy zezwalającej Prezydentowi RP na ratyfikację Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego 10 października 2018 r. w Strasburgu. Protokół wprowadza tzw. Konwencję 108+.

Czytaj więcej

24 Kongres Inspektorów Ochrony Danych

24 KONGRES Inspektorów Ochrony Danych „Wiedza • Praktyka • Zgodność” „AUDYT WDROŻENIA RODO – 2019” 3 – 5 grudnia 2019 r., Hotel Marina Club*****, Siła k/Olsztyna Kongres poświęcony problemom realizacji przepisów RODO oraz krajowych przepisów uzupełniających RODO Zapraszamy do udziału w 24 KONGRESIE IOD, który od 20 lat jest najważniejszym dorocznym spotkaniem środowiska IOD (a […]

Czytaj więcej

Właściciel ma 5 lat na złożenie pozwu przeciw gminie o odszkodowanie za utratę wartości działki – najnowsze orzeczenie SN

W jakim terminie powinny być wytaczane sprawy sądowe przeciwko samorządom o odszkodowania za utratę wartości nieruchomości w związku z wprowadzeniem nowego lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Czytaj więcej

Zasady współpracy audytora wewnętrznego i inspektora ochrony danych w jednostkach sektora publicznego określone przez MF i Prezesa UODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) weszło w życie 17.5.2016 r., a zaczęło obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25.5.2018 r. Jednym z nowych obowiązków, jakie wskazane […]

Czytaj więcej

Przywrócenie niektórym podatnikom możliwości składania zeznań CIT-8 w wersji papierowej

Od 25.10.2019 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych znów mogą składać zeznania CIT-8 w wersji papierowej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych