Wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób prawnych

Od 11.6.2019 r. obowiązują wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób prawnych: CIT-NZ, CIT/NZI.

Czytaj więcej

Zmiana wzorów informacji dotyczących opłat geologiczno-górniczych

Od 1.7.2019 r. obowiązują zmienione wzory druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów prawa geologicznego i górniczego. Zmieniono wzory pięciu formularzy.

Czytaj więcej

Obowiązkowy split payment zamiast odwrotnego obciążenia w VAT

Od 1.9.2019 r. planowane jest wejście w życie przepisów wprowadzających w pewnych sektorach gospodarki obligatoryjny mechanizmem podzielonej płatności w miejsce obowiązującego obecnie odwrotnego obciążenie VAT oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy.

Czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący wyroku TSUE z 2.5.2019 r. w sprawie Budimex C-224/18

Komunikat dotyczy wyroku TSUE z 2.5.2019 r. w sprawie Budimex, C-224/18, w którym Trybunał rozpatrywał wątpliwości NSA w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych, związane z ustaleniem momentu wykonania tych usług.

Czytaj więcej

Komunikat Ministerstwa Finansów w związku z wyrokiem TSUE z 2.5.2019 r. w sprawie Grupa Lotos, C-225/18

Komunikat dotyczy wyroku TSUE z 2.5.2019 r. w sprawie Grupa Lotos, C-225/18, w którym Trybunał rozpatrywał wątpliwości NSA w zakresie zgodności z prawem unijnym przepisów VATU, wyłączających z prawa do odliczenia kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 VATU).

Czytaj więcej

Rok produkcji samochodu w dokumencie potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego w UE

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem rozporządzenia zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy. Rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2020 r.

Czytaj więcej

Zastąpienie deklaracji VAT plikiem JPK_VAT

Od 1.1.2020 r. planowane jest zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.

Czytaj więcej

Tylko do 31.7.2019 r. dobrowolne oznaczenie literowe stawek w kasie fiskalnej

Niektórzy podatnicy stosujący kasy rejestrujące na dzień 1.5.2019 r. muszą zmienić oznaczenie literowe stawek VAT do 31.7.2019 r. Trzeba sprawdzić, czy oznaczenie literowe kasy odpowiada nowym obowiązkom.

Czytaj więcej

Ograniczenie zatorów płatniczych – zmiany w podatkach dochodowych od 1.1.2020 r.

Od 1.1.2020 r. planowane jest wprowadzenia rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty.

Czytaj więcej

Wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób fizycznych

Od 13.6.2019 r. obowiązują wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób fizycznych: PIT-NZ, PIT-NZS, PIT/NZI.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych