Od 1 października rozpoczynamy prace inwentaryzacyjne

Od początku października podmioty mogą rozpoczynać prace inwentaryzacyjne. Wymagają one dużego nakładu czasu oraz dobrej organizacji pracy i dlatego warto je rozpocząć odpowiednio wcześnie. W praktyce spisy z natury oraz potwierdzenia sald przygotowuje się na koniec miesiąca (31.10.2019 r., 30.11.2019 r., 31.12.2019 r.). Inwentaryzację w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja […]

Czytaj więcej

Zmiany w VAT wprowadzane od 1.4.2020 r.

Z 1.4.2020 r. wejdą w życie bardzo ważne zmiany w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). Zmiany te wprowadzą przepisy dwóch ustaw nowelizujących, tj. ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych […]

Czytaj więcej

Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego

Ministerstwo Finansów przypomina podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, że od 1.1.2020 r. będzie istnieć obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników VAT. Jednocześnie zachęca do sprawdzenia czy wykorzystywane do działalności gospodarczej rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika zostały zgłoszone do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej

Informacje dotyczące Wykazu podatników VAT

Od 1.1.2020 r. wprowadzony zostanie obowiązek zapłaty kontrahentowi na rachunek wskazany w „Wykazie podatników VAT”. Od tej daty, jeśli podatnik, dokona zapłaty na rachunek spoza Wykazu, będzie podlegał negatywnym konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Czytaj więcej

Zwiększenie środków na realizację Karty Dużej Rodziny

Dnia 23.10.2019 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizacji wprowadzającej m.in. zwiększenie środków na realizację większości zadań przewidzianych w ramach Karty Dużej rodziny, a także zmianę zasad ustalania wysokości odpisów na ZFŚS w 2019 r.

Czytaj więcej

Wieloletnia prognoza finansowa JST – zmiana wzoru prognozy

23.10.2019 r. wchodzą w życie zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST, które m.in. zmieniają wzór tej prognozy stanowiący załącznik do rozporządzenia

Czytaj więcej

Realizowanie usług społecznych przez centra usług społecznych

Dnia 1.1.2020 r. wchodzą z życie przepisy ustawy określającej zasady: przyjmowania przez gminę programów usług społecznych, tworzenia, zadania, organizację oraz zasady działania centrum usług społecznych, a także realizowania programów usług społecznych przez centrum.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego

Dnia 19.10.2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe karty ewidencyjne zabytku archeologicznego, według podziału na zabytki: lądowe, podwodne śródlądowe oraz podwodne morskie.

Czytaj więcej

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych – zmiany w zakresie kryterium zagrożenia klimatycznego

18.10.2019 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Zmiany dotyczą określania kryterium wystąpienia zagrożenia klimatycznego.

Czytaj więcej

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Uzyskanie WIS ma stanowić dodatkową gwarancję prawidłowości stosowanych stawek VAT. Rozporządzenie wejdzie w życie 1.11.2019 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych