Nieodpłatna pomoc prawna także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – i inne zmiany w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w tarczy 3.0

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy zmian w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Czytaj więcej

Pięć lat na analizę ryzyka dla niektórych właścicieli ujęć wody

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy zmian w prawie wodnym w zakresie terminu przeprowadzenia analizy ryzyka przez właścicieli ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej.

Czytaj więcej

Opinia Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa także do projektu rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy poszerzenia zakresu opiniowania przez Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Orzekanie przez sądy administracyjne w czasie epidemii

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy zmian w zakresie orzekania przez sądy administracyjne, a także rozpatrywanie przez NSA skarg kasacyjnych wniesionych w czasie epidemii.

Czytaj więcej

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania określone w art. 258 § 2 KPK, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 249 § 1 i art. 257 § 1 KPK i przy braku przesłanek negatywnych określonych w art. 259 § 1 i 2 KPK, stanowią samodzielne przesłanki szczególne stosowania tego środka zapobiegawczego. Przepis art. 258 § 2 KPK wprowadza […]

Czytaj więcej

Wzory deklaracji VAT dotyczących nowych środków transportu

Z 1.7.2020 r. wchodzą w życie nowe wzory deklaracji VAT dotyczące nowych środków transportu.

Czytaj więcej

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej a stanowisko innego organu

Udostępnienie informacji publicznej przez podmiot do tego zobowiązany nie jest uzależnione od zajęcia stanowiska, wyrażenia zgody, bądź wydania opinii przez jakikolwiek inny organ, a co za tym idzie, usprawiedliwianie braku podjęcia we właściwym czasie czynności w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej okolicznością wydania postanowienia przez inny organ nie jest trafne – orzekł Wojewódzki Sąd […]

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszły w życie 1.4.2020 r. Kolejne obowiązują od 18 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Czytaj więcej

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 6 czerwca

Resort edukacji zdecydował się na przedłużenie zawieszenia zajęć w jednostkach oświaty do 6 czerwca. Przy okazji umożliwiono przywrócenie prowadzenia zajęć w klasach I-III szkół podstawowych w formie stacjonarnej, a także prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Czytaj więcej

„Odmrożenie” postępowań administracyjnych i sądowych wskutek wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

W piątek 15 maja 2020 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw tzw. tarcza antykryzysowa 3.0., czyli ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). Na mocy tej ustawy wprowadzono zmiany do tzw. ustawy o koronawirusie, […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych