Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw ‒ przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 15.8.2019 r. z mocą od 1.1.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w związku z uchwaleniem i opublikowaniem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Zatrudnianie cudzoziemca na sezon

Na zatrudnienie obcokrajowca w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie, gastronomii i przy zakwaterowaniu konieczne jest zezwolenie na pracę sezonową. W innych dziedzinach wystarczy oświadczenie.

Czytaj więcej

Najważniejsze nowości w systemie Legalis Administracja w lipcu

1. Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadziło zmiany także w sposobie prowadzenia dokumentów z zakresu czasu pracy. Z kolei od 6.6.2018 r. wprowadzono zmiany dotyczące czasu pracy rodziców […]

Czytaj więcej

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych ‒ c.d.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, stwarzający ramy prawne dla funkcjonowania nowego typu budownictwa domów i mieszkań na własne potrzeby, opartego na ścisłej współpracy (kooperacji) przyszłych ich mieszkańców. Poniżej przedstawiamy dalszy ciąg omówienia propozycji legislacyjnych.

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Podatnika – projekt ustawy

Powołania funkcji Rzecznika Praw Podatnika ma gwarantować podatnikom ochronę ich praw oraz przyczyniać się do zmiany oraz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego. Ustawa ma wejść w życie z 1.1.2020 r.

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – lipiec 2019

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w lipcu 2019 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 9 588 aktów prawnych (w tym: 695 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 8 369 aktów prawa miejscowego) oraz 28 194 orzeczeń (w tym 26 619 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich […]

Czytaj więcej

Przekroczenie terminu do wydania decyzji oznacza nielegalne zajęcie terenu? Wyrok WSA w Łodzi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał kontrowersyjne orzeczenie w przedmiocie odmowy potwierdzenia zaistnienia przesłanek zajęcia nieruchomości. Sąd zrównał w skutkach decyzję o odmowie potwierdzenia zaistnienia przesłanek zajęcia nieruchomości z decyzją formalną, jaką jest rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania. O szczegółach rozstrzygnięcia piszemy poniżej.

Czytaj więcej

Zmiany we wnioskach paszportowych

Dnia 19.7.2019 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające wzory dwóch wniosków paszportowych, a także wprowadzający wzór wniosku składanego do konsula.

Czytaj więcej

Projekt nowej ordynacji podatkowej

Projekt rządowy ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczy wprowadzenia oraz uporządkowania mechanizmów chroniących pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Nowa ordynacja podatkowa ma od 1.1.2021 r. zastąpić dotychczasową ordynację podatkową.

Czytaj więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC komorników sądowych

Dnia 16.8.2019 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC komorników sądowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych