Dochody z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym a zwolnienie z CIT dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi – interpretacja Dyrektora KIS

Czy dochody spółki komunalnej (100% udziałów należy do gminy) uzyskane z nieruchomości mieszkalnych o nieuregulowanym stanie prawnym korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącego gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Czytaj więcej

Wolność wypowiedzi w konflikcie z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa

Nowe przepisy miały ułatwić firmom ochronę cennych informacji. Tuż po ich wejściu w życie nikt jednak nie wie, jak regulacje interpretować. Węzeł gordyjski przetną dopiero sądowe orzeczenia.

Czytaj więcej

Fiskus rzadko przyznaje rację podatnikom

Przez ponad 2,5 roku fiskus tylko 38 razy przy wydawaniu decyzji rozstrzygnął wątpliwości na korzyść podatnika. Oprócz tego trzykrotnie zrobił to w interpretacjach indywidualnych. Dane za okres od początku 2016 r. do końca lipca 2018 r. podał wiceminister finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację poselską.

Czytaj więcej

II SA/Sz 750/18 – postanowienie WSA Szczecin z dnia 25-09-2018

Czytaj więcej

Ograniczenia w rozporządzaniu ziemią rolną w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

Do jakiej kategorii osób mają zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego?

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych związane z elektronizacją zamówień publicznych

Ustawa z 20.7.2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1603), wchodząca w życie 17.10.2018 r., w zakresie zmiany w ZamPublU16 wprowadziła istotne zmiany dotyczące kwestii elektronizacji. Przesunięto w niej bowiem obowiązek pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których […]

Czytaj więcej

Zmiana przesłanki odrzucenia oferty

Od 28.8.2018 r. obowiązuje nowe brzmienie przesłanki odrzucenia oferty wymienionej w art. 89 ust. 1 pkt 7d ZamPublU. Wszedł bowiem w życie art. 80 ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), którym dokonano nowelizacji ZamPublU w tym zakresie.

Czytaj więcej

Altana ogrodowa nie podoba się sąsiadowi – sąd rozstrzygnie spór

Właściciel sąsiedniej działki zażądał interwencji nadzoru budowlanego bo przeszkadzała mu altana sąsiada. Jakie będą konsekwencje dla właściciela altany?

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Co się zmieni w partnerstwie publiczno-prywatnym zgodnie z nowymi przepisami?

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie doradztwa zawodowego

1 września 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN z 16.8.2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675). Nowy akt prawny określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych