Nowy wzór deklaracji importowej VAT-IM

Obowiązujące od 1.1.2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o VAT w zakresie stawek VAT w wysokości 23% i 8% wymusiły odpowiednie dostosowanie deklaracji importowej (VAT-IM) oraz informacji o dokonanym imporcie towarów (VAT-IM/A).

Czytaj więcej

Składanie i odrzucanie na portalu podatkowym zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 oraz przeglądanie danych wynikających z tych zeznań

Od 15.2.2019 r. organ podatkowy ma możliwość udostępniania podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Czytaj więcej

Usługa Twój e-PIT została rozszerzona o dodatkowy element autoryzacyjny

Usługa Twój e-PIT została uruchomiona 15.2.2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów. Po jej uruchomieniu pojawiły się wątpliwości, czy informacje zawarte w przygotowanym dla podatników PIT-37 bądź PIT-38 są dostatecznie chronione. Aby wzmocnić ochronę został wprowadzony dodatkowy element autoryzacyjny aby móc skorzystać z Twój e-PIT.

Czytaj więcej

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dnia 25.2.2019 r. weszło w życie postanowienie Prezydenta RP, w którym wyznaczono datę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej

Sejm przyjął ustawę wdrażającą RODO

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, czyli RODO (druk sejmowy nr 3050).

Czytaj więcej

Nowe kary dla pracodawców związane z dokumentacją pracowniczą, egzekucją alimentów i Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Nieprzestrzeganie nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, egzekucji alimentów i Pracowniczych Planach Kapitałowych wiąże się z sankcjami finansowymi. Grożą za to grzywny, których wcześniej nie było, a jeśli były, to ograniczone.

Czytaj więcej

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Od 1.3.2019 r. obowiązują zmiany rozporządzenia w zakresie dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Czytaj więcej

Zmiany w KSH: Przekształcenie spółek osobowych (od 1.3.2019 r.)

Warunkiem dopuszczalności przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową, jest wypowiedzenie się za przekształceniem nie tylko wszystkich komplementariuszy, ale także komandytariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych.

Czytaj więcej

Zasiedzenie służebności przesyłu przez posiadacza w dobrej wierze – uchwała SN

Czy przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa własność urządzeń przesyłowych, które były posadowione na gruncie Skarbu Państwa, może być uznane za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu?

Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniu o klasyfikacji środków budżetowych

Od 12.2.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) obowiązuje zmiana w klasyfikacji środków publicznych, która dotyczy m.in. klasyfikacji niektórych działów

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych