Organ upoważniony do przekazywania 1% PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego

Od 31.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wskazujące organ upoważniony do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP.

Czytaj więcej

Przekazywanie tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego

Od 30.7.2020 r. obowiązują przepisy określające m.in. sposób nadania wierzycielowi dostępu do systemu teleinformatycznego, a także szczegółowy sposób przekazywania do organu egzekucyjnego wniosku egzekucyjnego, tytułu wykonawczego oraz informacji.

Czytaj więcej

Czasowa zmiana pracy świadczonej przez pracownika samorządowego

Pracownik samorządowy może wykonywać w 2020 r. inną pracę niż wynikająca z jego umowy o pracę przez pół roku albo prawie przez 9 miesięcy. Jak to możliwe? Wskutek połączenia pragmatyki zawodowej i regulacji antykoronawirusowych.

Czytaj więcej

Wyznaczono jeden urząd skarbowy do przekazywania 1% beneficjentom

Od 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1330).

Czytaj więcej

Koronawirus: Zasiłek opiekuńczy z ZUS. Jak wydłużyć świadczenie na sierpień?

Rząd podjął decyzję o zakończeniu wypłat dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nie oznacza to jednak, że rodzice nie mogą kontynuować pobierania świadczenia z ZUS. Jak wydłużyć zasiłek opiekuńczy na kolejne miesiące?

Czytaj więcej

Przekazywanie tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego

Od 30.7.2020 r. obowiązują przepisy określające m.in. sposób nadania wierzycielowi dostępu do systemu teleinformatycznego, a także szczegółowy sposób przekazywania do organu egzekucyjnego wniosku egzekucyjnego, tytułu wykonawczego oraz informacji.

Czytaj więcej

Średni koszt naruszenia ochrony danych osobowych w branży zdrowotnej przekracza 7 milionów dolarów

Zgodnie z raportem IBM Security 2020 przeciętny wyciek danych osobowych w organizacjach opieki zdrowotnej wart jest ponad 7 000 000 dolarów. To ponad 10% więcej niż w roku ubiegłym.

Czytaj więcej

Odebranie dziecka z rodziny w razie zagrożenia jego zdrowia lub życia

Na podstawie jakich przepisów pracownik socjalny Ośrodka Interwencji Kryzysowej i pracownik socjalny działu pieczy zastępczej mogą interwencyjnie odebrać dziecko z rodziny biologicznej/zastępczej, jeżeli istnieje zagrożenie jego zdrowia lub życia (nie z powodu stosowania przemocy w rodzinie, czyli poza art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Np. matka (najprawdopodobniej z zaburzeniami psychicznymi) zakupiła wiatrówkę i […]

Czytaj więcej

Przekazywanie danych zdarzenia medycznego przez usługobiorców od 31 lipca 2020 r.

Od 31.7.2020 r. obowiązują przepisy rozporządzenia, w którym określono szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazywanych przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej (dalej: SIM) oraz terminy i sposób przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego.

Czytaj więcej

Planowane przez UE nowe opłaty i podatki

Na ostatnim szczycie Unii Europejskiej zaplanowano nowe opłaty i podatki, które mają sfinansować unijny fundusz odbudowy. Dochody UE mają pochodzić z nowych danin: cła węglowego, podatku od plastików, opłat reprograficznych. Dochody UE powiększy także sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych