Dodatkowe kody oleju napędowego uprawniające do zwrotu rolnikom podatku akcyzowego

Od 6.3.2019 r. obowiązuje poszerzony katalog oleju napędowego, które uprawniają do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Czytaj więcej

Pieczątka organizatora wystawy nie będzie potrzebna na zawiadomieniach o wwiezieniu i o wywiezieniu z Polski rzeczy wartościowych

Dnia 5.3.2019 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące dokumentów związanych m.in. z wywozem poza Polskę rzeczy o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dostępu pacjentów do świadczeń w nagłych przypadkach

Od czerwca br. zmiany dotyczące kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz w dostępie pacjentów do świadczeń w nagłych przypadkach. Z dniem 1.6.2019 r. co do zasady wejdzie w życie ustawa z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 399).

Czytaj więcej

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego

Od 4.3.2019 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące m.in. wymagań technicznych warstwy elektrycznej dowodu osobistego, używania certyfikatów identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego i potwierdzenia obecności, a także wzoru zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia tych certyfikatów oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego takie zgłoszenie.

Czytaj więcej

Wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną

Od 19.2.2019 r. obowiązują przepisy rozporządzenia określającego zasady udzielania wsparcia na produkcję audiowizualną.

Czytaj więcej

Profil zaufany będzie można potwierdzić także za pomocą profilu osobistego

Od 4.3.2019 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, do którego wprowadzono m.in. możliwość potwierdzania i przedłużenia ważności profilu zaufanego za pomocą profilu osobistego. Część zmian wejdzie w życie 1.6.2019 r.

Czytaj więcej

Ułatwienia dla unijnych naukowców i studentów na polskim rynku pracy

Cudzoziemcy będący naukowcami, studentami lub doktorantami, będą mogli pracować w Polsce, jeśli spełnią ustawowe warunki. Również bez zezwolenia na pracę.

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o zfśs w związku z RODO

W dniu 21.2.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa ta […]

Czytaj więcej

Legalizacja samowoli budowlanej bez opłat w projekcie nowelizacji Prawa budowlanego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy – Prawo budowlane. Istotą zmian ma być legalizacja samowoli powstałych wcześniej niż 20 lat temu, w tym samowoli powstałych przed 1995 r.

Czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji importowej VAT-IM

Obowiązujące od 1.1.2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o VAT w zakresie stawek VAT w wysokości 23% i 8% wymusiły odpowiednie dostosowanie deklaracji importowej (VAT-IM) oraz informacji o dokonanym imporcie towarów (VAT-IM/A).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych