Kara za nieprawidłowości w zgłoszeniu SENT

Usunięcie w trakcie kontroli nieprawidłowości w zgłoszeniu SENT nie zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 ze zm., dalej jako: SystMonitDrogU). Nałożenie kary pieniężnej nie jest zależne od tego, czy ujawnione uchybienie może skutkować uszczupleniem dochodów podatkowych […]

Czytaj więcej

Koronawirus: Bezzwrotna pożyczka i świadczenie postojowe. Zmiany weszły w życie.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej zmienia zasady przyznawania świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych pożyczek dla firm. Z obu tych form pomocy skorzysta więcej osób niż dotychczas.

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach o odpadach w tarczy antykryzysowej 3.0

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która dotyczy m.in. przedłużenia ważności pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, prowadzenia ewidencji odpadów, audytu w związku z organizacją odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itd.

Czytaj więcej

Przesunięte terminy sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi!

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. przedłuża terminy sprawozdawcze, także w zakresie składanych przez wójtów oraz marszałków województwa sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – i inne zmiany w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w tarczy 3.0

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy zmian w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Czytaj więcej

Pięć lat na analizę ryzyka dla niektórych właścicieli ujęć wody

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy zmian w prawie wodnym w zakresie terminu przeprowadzenia analizy ryzyka przez właścicieli ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej.

Czytaj więcej

Opinia Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa także do projektu rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy poszerzenia zakresu opiniowania przez Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Orzekanie przez sądy administracyjne w czasie epidemii

Od 16.5.2020 r. obowiązuje większość przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, która m.in. dotyczy zmian w zakresie orzekania przez sądy administracyjne, a także rozpatrywanie przez NSA skarg kasacyjnych wniesionych w czasie epidemii.

Czytaj więcej

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania określone w art. 258 § 2 KPK, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 249 § 1 i art. 257 § 1 KPK i przy braku przesłanek negatywnych określonych w art. 259 § 1 i 2 KPK, stanowią samodzielne przesłanki szczególne stosowania tego środka zapobiegawczego. Przepis art. 258 § 2 KPK wprowadza […]

Czytaj więcej

Wzory deklaracji VAT dotyczących nowych środków transportu

Z 1.7.2020 r. wchodzą w życie nowe wzory deklaracji VAT dotyczące nowych środków transportu.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych