Zamówienia grupowe według nowej ustawy PZP

Regulacje nowej ustawy PZP utrzymały dotychczasowe rozwiązanie pozwalające na wspólne ubieganie się przez zamawiających o udzielanie zamówień publicznych. Nowe regulacje są bardziej doprecyzowane i kompletne. Ustawodawca przewidział bowiem wprost m.in. zawieranie porozumień w sprawie wspólnego zamówienia publicznego. Aby jednak doszło do zawarcia takiego porozumienia, musi istnieć wyraźna wola ze strony zainteresowanych jednostek

Czytaj więcej

Krótszy okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Osoba, która straciła tytuł do ubezpieczeń chorobowych ma otrzymywać pieniądze z ZUS przez 91 dni choroby zamiast dotychczasowych 182 dni. To nie jedyna, proponowana przez rząd, zmiana w zasadach zasiłkowych.

Czytaj więcej

Kara upomnienia za naruszenie ochrony danych osobowych z powodu nieaktualnego oprogramowania

Organ nadzorczy nałożył karę upomnienia na Spółkę, gdyż administrator ten stracił dostęp do danych osobowych w wyniku ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego typu ransomware.

Czytaj więcej

Praca zdalna i grupowe ubezpieczenie na życie to obecnie główne benefity pracownicze

Ośmiu na dziesięciu pracodawców oferuje pozapłacowe benefity swoim pracownikom, a ponad połowa deklaruje, że byłaby zainteresowana rozszerzeniem pakietu korzyści pozapłacowych. Pandemia nie wpłynęła więc na dostępność tych świadczeń, ale zmieniła priorytety zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Czytaj więcej

Przedłużenie przekazania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Pracodawcy i zleceniodawcy prowadzący działalność według wybranych kodów PKD zaliczki na podatek dochodowy pobrane od wynagrodzeń w styczniu 2021 r. przekażą fiskusowi do 20.8.2021 r.

Czytaj więcej

Zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki do właściwej placówki realizującej przygotowanie przedszkolne

Zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki do właściwej placówki realizującej przygotowanie przedszkolne, należy do obowiązków gminy, podobnie jak zwrot kosztów przejazdu dziecka, jeżeli to rodzice zapewniają dowóz dzieci we własnym zakresie. W związku z tym, dokonywany przez urząd miasta zwrot tych kosztów nie skutkuje powstaniem przychodu.

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja sprawdzi jak wykorzystywano Twoje zdjęcia

Systemy rozpoznawania twarzy są jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin w obszarze stosowania sztucznej inteligencji. Rozwój tego rodzaju technologii niesie ze sobą jednak szereg zagrożeń. Czasem wykorzystanie naszych zdjęć umieszczanych w Internecie, może przynieść szereg zupełnie nieoczekiwanych konsekwencji.

Czytaj więcej

Korzyści dla kwartalnych podatników świadczących usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT

Od 1.12021 r. ustawodawca umożliwił prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT małym podatnikom wykonującym roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nawet jeśli ich wartość netto przekroczy w miesiącu kwotę 50 000 zł.

Czytaj więcej

Do 1 marca 2021 r. należy złożyć roczną informację dotyczącą realizacji PPE

Na pracodawcach prowadzących Pracowniczy Program Emerytalny spoczywa obowiązek przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego rocznej informacji dotyczącej realizacji PPE. Ostatecznym terminem na złożenie informacji dotyczącej poprzedniego roku kalendarzowego jest zawsze dzień 1 marca.

Czytaj więcej

Brak obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Przygotowano przepisy dotyczące braku obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Na ich podstawie nie mają obowiązku ustanowienia w Polsce przedstawiciela podatkowego podmioty z Norwegii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności