Przedłużono termin złożenia zeznania CIT-8 dla wszystkich podatników

Od 27.4.2019 r. obowiązuje rozporządzenie przedłużające termin złożenia zeznania CIT-8.

Czytaj więcej

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało nowelizację ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej

Zmiany w ochronie zabytków

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w zakresie ochrony zabytków.

Czytaj więcej

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.

Czytaj więcej

Ustawa o dostępności informacji publicznej dla niepełnosprawnych podpisana przez Prezydenta

Na posiedzeniu Sejmu nr 79, 4.4.2019 r., uwzględniono część poprawek zgłoszonych przez Senat do projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prezydent RP podpisał ustawę 15.4.2019 r. Ustawa przewiduje ułatwienia w dostępie do informacji publicznej m.in. osobom niepełnosprawnym, tj. niewidomym i słabo widzącym, głuchym i słabo słyszącym, a także osobom […]

Czytaj więcej

Kolejna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji nauczycieli

26 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z 1.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 465). Zmiana rozporządzenia była spowodowana w pierwszej kolejności potrzebą dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie – Prawo oświatowe, związanych z przekształceniem placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania […]

Czytaj więcej

Możliwość pozwania gminy do sądu cywilnego przez placówkę prywatną w sprawie zaniżenia dotacji

Prywatna placówka oświatowa może pozwać do sądu cywilnego gminę, jeżeli stwierdzi, że dotacja przekazana dla niej jest zaniżona, a sąd cywilny powinien taką sprawę rozpoznać i wydać orzeczenie merytoryczne (wyrok SN z 27.3.2019 r., V CSK 101/18).

Czytaj więcej

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz, wyd. 1

Komentarz omawia szczegółowo przepisy ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.), która określa zasady organizacji nowej, umundurowanej formacji wykonującej zadania m.in. z zakresu rozpoznawania i zapobiegania przestępstwom skierowanym przeciwko osobom i mieniu. Książka pozwala zapoznać się z zagadnieniami związanymi z samą tematyką organizacji SOP, a także […]

Czytaj więcej

Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, wyd. 1

Komentarz to pierwsze wydawnictwo dotyczące przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych, popularnie nazywanych „specustawą mieszkaniową„, lub „lex deweloper„. Komentarz porusza wiele wątpliwości interpretacyjnych, które występują w praktyce. Opisuje szeroko m.in. zasady przygotowywania wniosku o ustalenie […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych