Projekt nowej ordynacji podatkowej

Projekt rządowy ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczy wprowadzenia oraz uporządkowania mechanizmów chroniących pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Nowa ordynacja podatkowa ma od 1.1.2021 r. zastąpić dotychczasową ordynację podatkową.

Czytaj więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC komorników sądowych

Dnia 16.8.2019 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC komorników sądowych.

Czytaj więcej

Wykaz dokumentów publicznych kategorii drugiej i trzeciej

Od 12.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające wykaz dokumentów publicznych drugiej i trzeciej kategorii.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

Do 31.12.2019 r. przedłużono zaniechanie poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Czytaj więcej

Dodatek stażowy zostanie wyłączony z minimalnej płacy

Ustalając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę dla konkretnego pracownika, trzeba będzie pominąć dodatek za staż pracy. Tak ma być od 1 stycznia 2020 r. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który po przyjęciu przez rząd trafił do Sejmu.

Czytaj więcej

Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających odprowadzanych w ściekach przemysłowych

Od 13.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, jakie mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych.

Czytaj więcej

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Od 16.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące m.in. substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także warunków wprowadzania do wód lub ziemi ścieków.

Czytaj więcej

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych

Dnia 12.7.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Czytaj więcej

Nowe agencje zatrudnienia wspomaganego

Gmina, powiat i organizacja pozarządowa statutowo zajmująca się osobami niepełnosprawnymi – to podmioty, które będą mogły tworzyć agencje zatrudnienia wspomaganego. Celem jest praca dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Przedłużenie wyłączenia od stosowania art. 26 ust. 2e PDOPrU

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.6.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1203), przedłużono do 31.12.2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26e ust. 2e PDOPrU.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych