I ACa 1261/16 – wyrok SA Łódź z dnia 10-04-2017

Czytaj więcej

I SA/Wr 911/16 – postanowienie WSA Wrocław z dnia 10-04-2017

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Weryfikacja informacji przekazanych przez prowadzącego instalację

12.4.2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące weryfikowania informacji zawartych we wniosku o przydział emisji przekazywanych przez prowadzącego instalację.

Czytaj więcej

II FSK 611/15 – wyrok NSA (N) z dnia 07-04-2017

Czytaj więcej

II FSK 609/15 – wyrok NSA (N) z dnia 07-04-2017

Wśród budowli wymienia się m.in. części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń), a także fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów,…

Czytaj więcej

II FSK 610/15 – wyrok NSA (N) z dnia 07-04-2017

1. Przy ocenie, co składa się na daną budowlę jako całość techniczno-użytkową nie można pominąć wyliczenia budowli, zawartego w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i urządzeń…

Czytaj więcej

II SA/Bk 208/17 – postanowienie WSA Białystok z dnia 06-04-2017

Czytaj więcej

II OSK 1040/15 – wyrok NSA (N) z dnia 06-04-2017

Postępowanie nieważnościowe jest samodzielnym, nowym postępowaniem, które nie ma na celu ponownego rozpoznania sprawy, lecz ustalenie wystąpienia kwalifikowanych wad prawnych postępowania wymienionych w art. 156 § 1 KPA Brak konkretnego wskazania …

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych