Jeden może zapłacić za wszystkich

Brak porozumienia między współwłaścicielami nieruchomości nie zwalnia ich z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę podatku.

Czytaj więcej

Szkolenia kontrolerów antydopingowych

Od 1.7.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 19.6.2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1266).

Czytaj więcej

II SA/Lu 464/17 – postanowienie WSA Lublin z dnia 10-07-2017

Czytaj więcej

Problemy z interpretacją przepisów dotyczących żądania przez prokuratora dokumentacji medycznej zawierającej dane objęte tajemnicą lekarską

Część sądów przyjmuje, że przepis art. 226 Kodeksu postępowania karnego uprawnia prokuratora do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej w zakresie tajemnicy zawartej w treści dokumentów, inne zaś uznają, że uprawnionym do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej jest wyłącznie sąd. Na problemy interpretacyjne w tej sprawie wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej

Rząd proponuje kolejne zmiany w ustawie o działalności leczniczej

Umożliwienie publicznym uczelniom medycznym przystępowanie do spółek kapitałowych, które wykonują działalność leczniczą oraz uproszczenie przepisów dotyczących łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – to tylko niektóre zmiany w przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach

Od 29.6.2017 r. obowiązuje rozporządzenie MKiDN z 22.6.2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. […]

Czytaj więcej

Uwaga: Nowe wzory formularzy CIT

W ostatnich dniach weszło w życie rozporządzenie zmieniające wzory zeznań oraz informacji, dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych CIT.

Czytaj więcej

Granice kontroli dziecka w sieci

Rodzice muszą znaleźć odpowiedni balans między dbaniem o bezpieczeństwo dziecka a poszanowaniem jego prywatności podczas korzystania z internetu.

Czytaj więcej

I SA/Łd 366/17 – postanowienie WSA Łódź z dnia 07-07-2017

Czytaj więcej

0115-KDIT2-1.4011.98.2017.1.KW – Interpretacja indywidualna z dnia 07-07-2017

Interpretacja indywidualna z dnia 07-07-2017

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych