Stawki opłaty produktowej dla grup sprzętu

Od 1.1.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.12.2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. z 2016 r. poz. 2230).

Czytaj więcej

Poziom recyklingu odpadów komunalnych

Od 31.12.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.12.2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167).

Czytaj więcej

Opłaty za brak sieci zbierania odpadów

Od 1.1.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.12.2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2085).

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Skuteczne egzekwowanie alimentów – propozycje nowelizacji przepisów

29.12.2016 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany projekt nowelizacji Kodeksu karnego, które mają umożliwić skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego. Informacje na ten temat opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszono treść programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na 2017 r.

Czytaj więcej

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Pod koniec listopada 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kompleksową propozycję standardów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych. Resort ma przejrzeć przepisy dotyczące pomocy dla osób usamodzielnianych.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Ograniczenie zasady solidarnej odpowiedzialności w podatku rolnym i podatku od nieruchomości

W grudniu 2016 r. skierowano do Sejmu komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt ten, będący wynikiem prac sejmowej Komisji do Spraw Petycji, proponuje zmianę wzbudzających wątpliwości przepisów dotyczących solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości, w sytuacji gdy niektórzy współwłaściciele są zwolnieni od podatku rolnego lub podatku od nieruchomości albo nie podlegają tym […]

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych