Kamery termowizyjne sposobem na walkę z koronawirusem jak stosować, aby być zgodnym z RODO?

Polska – jak większość innych krajów – po tygodniach lockdownu powoli wraca do normalności. Otwierają się salony fryzjerskie, restauracje, sklepy, a pracownicy wracają do biur. Pomału żegnamy się z lękami i niepokojami towarzyszącymi nam w ostatnim czasie. Niemniej – mimo zniesienia szeregu dotychczasowych obostrzeń – aktualna pozostaje kwestia wszelkiego rodzaju zabezpieczeń oraz środków ostrożności w […]

Czytaj więcej

Żądanie uzupełnienia decyzji a odwołanie od decyzji – relacja obu środków procesowych

Nie ma możliwości skorzystania przez stronę jednocześnie z żądania uzupełnienia decyzji co do jej rozstrzygnięcia oraz ze złożenia odwołania od decyzji. Jeżeli strona skorzysta z jednego z tych środków procesowych, nie może skorzystać z drugiego z nich.

Czytaj więcej

Po raz kolejny niższe odsetki ustawowe

Po raz kolejny zmienione zostały stopy procentowe NBP. W związku z tym od 29.5.2020 r. obniżeniu uległa wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie, a także odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Natomiast wysokość odsetek od zaległości podatkowych pozostała bez zmian i wynosi 8% w stosunku rocznym.

Czytaj więcej

0113-KDIPT2-3.4011.198.2020.5.JŚ – Interpretacja indywidualna z dnia 12-06-2020

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej

Numery rejestracyjne takimi samymi danymi osobowymi jak numer PESEL?

Do grona kontrowersyjnych interpretacji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dołączyła kolejna, zgodnie z którą numery rejestracyjne pojazdów silnikowych są takimi samymi danymi osobowymi, jak numer PESEL czy adres e-mail, w związku z czym powinny podlegać równej ochronie, respektującej obowiązki wynikające z RODO.

Czytaj więcej

Nowe dane GUS w odniesieniu do pracy zdalnej

Z najnowszych danych GUS wynika, że w pierwszym kwartale z powodu epidemii koronawirusa zlikwidowano 30 000 miejsc pracy. Odnotowano również, że pracodawcy otworzyli się na możliwość pracy zdalnej.

Czytaj więcej

Przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Warunkiem przedłużenia przez organy skarbowe terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie jest udowodnienie braku podstaw do zwrotu. Wystarczające jest już samo istnienie wątpliwości, co do zasadności zwrotu, czy też istnienie niejasności, które wymagają weryfikacji.

Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania

8 czerwca 2020 r. opublikowana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. W rezultacie zmiany od 1.9.2020 r. na lekcjach wychowawczych w szkoła podstawowych i ponadpodstawowy będą realizowane treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych (nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii)

Czytaj więcej

Doręczenie pisma administracyjnego osobie fizycznej w miejscu pracy

W postępowaniu administracyjnym osobie fizycznej, w miejscu jej pracy, pisma doręcza się do rąk adresata. Przepisy nie przewidują, żeby takie pismo mogła odebrać osoba wyznaczona przez pracodawcę do odbioru pism.

Czytaj więcej

Projektowana zmiana umożliwiająca przeniesienie pracownika samorządowego bez jego zgody

W przyjętej obecnie przez Sejm ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-191 (ustawa została przekazana do Senatu) przewiduje się m.in. możliwość czasowego przenoszenia pracowników samorządowych do wykonywania innej pracy niż wynikająca z umowy, w innej jednostce samorządowej, do czego zasadniczo – poza wyjątkami wymienionymi w ustawie […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych