Zmiana w zakresie opłacania składek przez OPS za osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu sprawowania opieki

1.10.2017 r. weszły w życie zmiany do ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769; dalej: PomSpołU), wprowadzone ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38).

Czytaj więcej

Deweloper oblicza cenę za lokal według rzeczywistego metrażu

Jakie ma prawa konsument jeżeli powierzchnia lokalu sprzedanego jest mniejsza od powierzchni wskazanej w umowie rezerwacyjnej?

Czytaj więcej

Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych – nowa ustawa

Od 26.9.2017 r. obowiązuje ustawa z 15.9.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1774).

Czytaj więcej

Nowe zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Dnia 11.10.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1884; dalej: DoskZawRMR), w którym określono m.in. formy samokształcenia ratowników medycznych, sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych oraz zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Czytaj więcej

Co dalej z dokumentami dotyczącymi prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian w ustawie z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.) oraz niektórych innych ustawach. Chodzi o zastąpienie wersji papierowej obecnego dokumentu pod nazwą „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” nowymi dokumentami w formie kart poliwęglanowych o […]

Czytaj więcej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – nowe rozporządzenie

Od 20.9.2017 r. obowiązuje większość przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13.9.2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1760).

Czytaj więcej

Zadania w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu – powołanie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dnia 28.10.2017 r. wejdzie w życie ustawa z 15.9.2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909; dalej: NIWU), czyli agencji wykonawczej, powołanej do realizacji zadań w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Czytaj więcej

Obowiązki mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie JPK od 2018 r.

Od roku 2018 wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący księgi przy użyciu programów komputerowych, będą zobligowani do przygotowywania danych w formacie JPK. Czynni podatnicy do obowiązkowej, comiesięcznej wysyłki JPK_VAT, pozostali do wysyłki na wezwanie urzędu skarbowego plików JPK, takich jak: księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciąg bankowy – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA, podatkowa księga przychodów […]

Czytaj więcej

Dotacja celowa na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach

Od 2.9.2017 r. obowiązuje rozporządzenie MKiDN z 16.8.2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1674).

Czytaj więcej

Koordynacja opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ – propozycje zmian w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Chodzi o poprawę koordynacji opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych