Zmiany w zakresie obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska

3.11.2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 29.9.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. z 2017 r. poz. 1942).

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw oczekuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.10.2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Czytaj więcej

Konkurs dotyczący modeli kooperacji w ramach pomocy i integracji społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 pt. „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Działania 2.5 PO WER. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu są przyjmowane od 29.9.2017 r. (od godz. 00:00) do […]

Czytaj więcej

Kurator sądowy będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy także w związku z nadużywaniem alkoholu

Kurator sądowy będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy także w związku z nadużywaniem alkoholu. Tak wynika z projektu ustawy 12.10.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej umożliwiającą zwolnienie weteranów z opłat za pobyt w DPS

Dnia 9.11.2017 r. wejdzie w życie ustawa z 15.9.2017 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1985), umożliwiająca zwolnienie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z obowiązku wnoszenia przez nich opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Postępowanie z odpadami medycznymi – zmiany

W Dzienniku Ustaw ogłoszono nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975; dalej: OdpMedR). Jakie zasady wprowadza rozporządzenie?

Czytaj więcej

Nowe propozycje o zakazie handlu w niedziele

Nie każda, lecz pierwsza i trzecia niedziela miesiąca ma być wolna dla zatrudnionych w placówkach handlowych. Niewykluczone jednak, że nie będą pracować i w trzy niedziele miesięcznie.

Czytaj więcej

Gabinety polityczne w samorządach przestaną istnieć 3.12.2017 r.

Umowy o pracę asystentów i doradców wójtów, starostów i marszałków województw wygasną z mocy prawa. Tak przewidują wchodzące w życie 18.11.2017 r. przepisy.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Projekt ustawy z dnia 27.9.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, wprowadza szereg zmian w ustawach prawa podatkowego, ustawie o rachunkowości, Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach. Celem projektu jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych