Ponowne zatrudnienie pracownika

1. W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.2. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust. 1, […]

Czytaj więcej

II SA/Wa 1077/12 – postanowienie WSA Warszawa z dnia 16-10-2012

Czytaj więcej

IPPP1/443-11/12-2/BH – Interpretacja indywidualna z dnia 14-03-2012

Przekazanie nieruchomości gruntowej, w stosunku do której Powiatowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Nowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne

Z dniem 1.1.2012 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych. Wprowadza ono nowe wymogi dotyczące sporządzania aktów normatywnych oraz zawartości strony głównej Dzienników Urzędowych.

Czytaj więcej

Ograniczenie zadłużenia JST

Deficyt i tempo przyrostu zadłużenia JST są tak duże, że Minister Finansów doszedł do wniosku, że konieczne jest podjęcie działań zapobiegających w tym zakresie i wzmocnienie obecnie funkcjonujących ograniczeń dotyczących zadłużenia JST. Wszystkie planowane zmiany opisaliśmy w artykule.

Czytaj więcej

1. Wspieranie działalności gospodarczej członków jako przesłanka celu działalności Zgrupowania

Pojęcie celu działalności Zgrupowania może nastręczać istotnych trudności w praktyce. Dotyczy to nie tylko prawa polskiego, lecz także praw innych państw członkowskich (np. Wielkiej Brytanii, Niemiec). Dla wyjaśnienia pojęcia celu Zgrupowania szczeg

Czytaj więcej

II FSK 1229/10 – wyrok NSA (N) z dnia 15-12-2011

Prawo zastępcy organu podatkowego do podpisywania decyzji podejmowanych przez organ (zwłaszcza w przypadku jego nieobecności) wynika z istoty zastępstwa, a nie z upoważnienia uzyskanego od organu. Upoważnienie w takim wypadku może wynikać z regula…

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych