Sentencja

Czytaj więcej

Możliwość składania deklaracji kwartalnych w 2017 roku

Podatnicy mają obowiązek składać deklaracje podatkowych dla podatku od towarów i usług, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Czytaj więcej

Przekazanie dokumentów jednostki budżetowej do CUW

Do 31.12.2016 r. w domu dziecka był dyrektor i główny księgowy. Z 1.1.2017 r. została utworzona nowa jednostka budżetowa, która będzie zarządzała wszystkimi domami dziecka. To znaczy, że jest jeden dyrektor, który zarządza kilkoma domami dziecka i jeden główny księgowy. Od stycznia 2017 r. nowa jednostka budżetowa prowadzi sprawy finansowe i administracyjne domów dziecka. Główny księgowy z nowo tworzonej jednostki budżetowej, chciał zabrać dokumenty […]

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych

Z 1.1.2017 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Nowe przepisy zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3.10.2016 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864; dalej: KŚTR). Rozporządzenie to zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady Ministrów z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. […]

Czytaj więcej

Kwota wolna od podatku PIT i jej wpływ na podmioty publiczne

Od 1.1.2017 r. obowiązują przepisy ustawy z 29.11.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1926). Dotyczą one przede wszystkim zasad ustalania kwoty wolnej od podatku.

Czytaj więcej

§ 1. Klauzula interesu spółki a zakaz konkurencji

Należy wyjaśnić, że zakaz konkurencji w spółce jawnej został unormowany w przepisach art. 56 i 57 KSH, które w związku z regulacją art. 89, 103 i 126 § 1 pkt 1 KSH znajdują zastosowanie do pozostałych typów spółek osobowych.Stosownie do treści art. 5

Czytaj więcej

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz. Red. Agnieszka Piskorz-Ryń. Wrocław 2017 Presscom 527 s., bibliogr., wykaz aktów prawnych, wykaz orzecznictwa, indeks.

Czytaj więcej

Umowna modyfikacja zamówienia publicznego. Nowe rozwiązania ustawowe. Kontr.Państw. 2016 nr 6 s. 103-121, Streszcz.

Czytaj więcej

Studia Prawnoustrojowe. Kwart. Wydaje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.Red. Małgorzata Szwejkowska. Adres red.: Olsztyn, ul. Warszawska 98. ISSN 1644-0412

Czytaj więcej

Utrudnianie dostępu do rynku jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na pobieraniu opłat półkowych podlegająca każdorazowemu badaniu. iKAR 2016 nr 7 s. 69-92, Streszcz., bibliogr.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych