Dobudowa balkonów do istniejącego budynku

Element „symetrii” nie jest konieczny dla pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie warunków zabudowy.

Czytaj więcej

Można budować taras bez zezwolenia?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozstrzygnął, że inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać prace, jeśli taras jest wznoszony bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia (sygn. akt II SA/Rz 1373/19).

Czytaj więcej

Powrót do pracy – są wytyczne, jak zrobić to bezpiecznie

Wskazówki, w jaki sposób przygotować pracowników i zorganizować pracę w czasie epidemii przygotował Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Czytaj więcej

Dofinansowanie z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.

Koła gospodyń wiejskich mogą otrzymać z budżetu państwa dofinansowania za pośrednictwem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiany wprowadzono ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów przypomina: Do 13 lipca zgłoś dane do CRBR

Firmy wpisane do KRS przed 13.10.2019 r. mają obowiązek zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) do 13.7.2020 r. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13.10.2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

Czytaj więcej

Raport pokontrolny NIK dotyczący informatyzacji procesu zamówień – naruszenia i wskazówki, jak nie popełniać błędów innych

Dla uczestników systemu zamówień publicznych, zwłaszcza zamawiających, istotne znaczenie może mieć licząca kilkadziesiąt stron informacja NIK o wynikach kontroli „Informatyzacja procesu zamówień publicznych” (KAP.430.017.2019, Nr ewid. 185/2019/P/19/003/KAP).

Czytaj więcej

Pracodawcy planują bezpieczny powrót do biur

Większość przedsiębiorstw albo już wróciła do normalnego trybu pracy, albo planuje to zrobić do końca czerwca – to wniosek z badania przeprowadzonego przez społeczność CIONET we współpracy z Deloitte Polska i VMware.

Czytaj więcej

Charakter opłaty planistycznej i cel wprowadzenia obowiązku jej uiszczenia

W związku ze sprzedażą nieruchomości przez gminę zaistniała przesłanka ustalenia opłaty planistycznej. Czy w takiej sytuacji gmina sama sobie może naliczyć opłatę, czy należy wystąpić do SKO o wyznaczenie organu do załatwienia przedmiotowej sprawy? Czy też takiego postępowania nie należy wszczynać, jako niecelowego?

Czytaj więcej

Jak tarcza antykryzysowa chroni miejsca pracy

W ciągu niewiele ponad 2 miesięcy do przedsiębiorców trafiło już ok. 23,8 miliardów złotych w ramach poszczególnych instrumentów tarczy antykryzysowej. Same dopłaty do wynagrodzeń z FGŚP to już prawie 5 mld zł na ochronę blisko 1,2 mln miejsc pracy.

Czytaj więcej

Wzór wykazu pakietów wyborczych w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 9.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych