2461-IBPP1.4512.866.2016.2.MS – Interpretacja indywidualna z dnia 02-02-2017

Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu

Czytaj więcej

Zmiany w działach 852, 853, 854, 855 klasyfikacji budżetowej

Od 1.1.2017 r. weszło w życie większość nowych pozycji klasyfikacji budżetowej. Dotyczą one budżetów JST i ustawy budżetowej na 2017 r. (struktura dochodów i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Czytaj więcej

Jakie obowiązki będzie miał inspektor ochrony danych osobowych

Przedstawieniu, jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych kształtuje obowiązki inspektora ochrony danych, poświęcona jest specjalna publikacja GIODO.

Czytaj więcej

Samorządowe związki, czyli wspólnie znaczy lepiej

Samorządy wykonują zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, przy czym łatwiej i na ogół taniej jest je realizować w partnerstwie. W tym celu – zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.), ustawą z 8 marca 1990 r. o […]

Czytaj więcej

Zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

Od 1.1.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.12.2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2083). Zostało ono wydane w związku ze zmianą zakresu zwolnienia z podatku od […]

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Kasy fiskalne od 2018 roku – nowe przepisy w sprawie kryteriów i warunków technicznych

Z 17.8.2016 r., opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące; dalej: KasRejR. Z założenia powyższe rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2018 r.

Czytaj więcej

Zaniechanie eksmisji nie daje prawa do odszkodowania

Brak eksmisji lokatora lub najemcy lokalu komunalnego, który użytkuje ten lokal niezgodnie z umową, i to niewłaściwe użytkowanie pośrednio spowodowało zniszczenie lokalu drugiego najemcy, nie daje drugiemu najemcy prawa do odszkodowania gdy gmina-właściciel lokalu nie zaniedbała obowiązków wynikających z prawa budowlanego (wyrok SN z 19.1.2017 r., II CSK 107/16)

Czytaj więcej

Spółdzielnia nie może żądać stawek rynkowych za mieszkanie lokatorskie

Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa otrzymuje od upadłego przedsiębiorstwa nieodpłatnie mieszkania zakładowe, to nie ma prawa żądać od swojego lokatora, wcześniej najemcy mieszkania zakładowego, zapłaty ceny rynkowej mieszkania w zamian za przekształcenie lokatorskiego prawa we własność mieszkania (wyrok SN z 18.1.2017 r., V CSK 202/16).

Czytaj więcej

Staż adaptacyjny i test umiejętności przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych muzealnika

Od 12.1.2017 r. obowiązuje rozporządzenie MKiDN z 30.12.2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika (Dz.U. z 2017 r. poz. 62).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych