Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w tym roku trafi do Sejmu

W lipcu 2017 r. projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego może trafić do Sejmu. Dołączony do niego ma być także projekt ustawy wprowadzającej i przygotowane projekty podstawowych aktów wykonawczych. Tak zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Czytaj więcej

Spółki stosujące MSSF czeka od 1.1.2018 r. zmiana w zakresie rozpoznawania przychodów

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2014 r. wydała nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15. Nowy standard będzie obowiązywał od 1.1.2018 r., z możliwością jego wcześniejszego, dobrowolnego zastosowania przez jednostki.

Czytaj więcej

KIO 655/17 – postanowienie KIO z dnia 19-04-2017

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Adwokat blokuje, wierzyciel płaci za usługę

Dłużnik ma prawo do zwrotu kosztów obrony prawnej przed bezpodstawną czy niecelową egzekucją.

Czytaj więcej

KIO 659/17 – postanowienie KIO z dnia 18-04-2017

Czytaj więcej

KIO 613/17 – wyrok KIO z dnia 18-04-2017

1. Sam fakt dysponowania doświadczeniem, urządzeniami, czy też narzędziami nie jest niczym nowym i specyficznych, gdyż stanowi on w postaci warunków udziału w postępowaniu element sine qua non umożliwiający ubieganie się wykonawcy o zamówienie. Be…

Czytaj więcej

I OSK 1580/15 – wyrok NSA (N) z dnia 14-04-2017

Niedopuszczalność odwołania, o czym mowa w art.134 KPA zachodzić może z przyczyn podmiotowych lub przedmiotowych. Niedopuszczalność odwołania z przyczyn podmiotowych obejmuje sytuacje wniesienia odwołania przez podmiot nie mający legitymacji do wn…

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym

Ustawą z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 653) postanowiono doprecyzować kompetencje Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, utworzonej na podstawie art. 18 ust. 2 tej ustawy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych