Ochrona przed przemocą – nowelizacja Kodeksu karnego

13.7.2017 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów Kodeksu karnego wprowadzająca kary mające na celu ochronę osób nieporadnych i uzależnionych od sprawcy.

Czytaj więcej

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej

Na stronie ministerstwa rodziny i pracy opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Nowelizacja m.in. ujednolica standardy w zakresie liczby miejsc w odniesieniu do wszystkich domów. Zrezygnowano więc z kategorii „nowo powstających domów pomocy społecznej”.

Czytaj więcej

Pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu a uprawnienie do odbierania oświadczeń woli

Pełnomocnictwo dla radcy prawnego jednostki samorządowej, wskazujące jego umocowanie do wykonywania nie tylko czynności procesowych, ale i innych czynności prawnych, powoduje, że może on odbierać od przeciwników procesowych wszelkie oświadczenia woli, także dotyczące np. potrącenia.

Czytaj więcej

Związek metropolitalny w województwie śląskim

Od 7.4.2017 r. obowiązuje nowa ustawa regulująca zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie śląskim. Straciła przy tym moc ustawa o związkach metropolitalnych.

Czytaj więcej

Kwalifikacje nauczycieli – projekt nowego rozporządzenia MEN

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad projektem nowego rozporządzenia określającego wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli. Głównym celem zmian jest dostosowanie aktu prawnego do systemu oświaty w stanie po reformie

Czytaj więcej

Gospodarowanie niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

Od 7.4.2017 r. obowiązują przepisy regulujące sposób gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Nowy, jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W dniu 6.4.2017 r. w Dzienniku Ustaw nr 728 ukazało się Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.3.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Czytaj więcej

Zasada polubownego rozstrzygania spraw spornych – nowelizacja KPA

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1183) jest częścią przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Proponowane zmiany dotyczą m.in. zasady polubownego rozstrzygania spraw spornych

Czytaj więcej

KIO 651/17 – wyrok KIO z dnia 20-04-2017

Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. Prawie nigdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia, któ…

Czytaj więcej

II SA/Gd 467/16 – postanowienie WSA Gdańsk z dnia 20-04-2017

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych