Termin ostatecznego złożenia zeznań rocznych za 2016 r. dla podatników PIT

W dniu 2.5.2017 r. upływa termin złożenia zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Ostatecznym dniem złożenia zeznań rocznych dla podatników PIT jest 30 kwietnia, który w 2017 r. przypada w niedzielę. W związku z tym, termin złożenia zeznań zostaje przesunięty do wtorku 2 maja.

Czytaj więcej

Młodzież w salach rozpraw sądowych

Małoletni będą mogli, za zgodą sądu, obserwować rozprawy cywilne.

Czytaj więcej

E-rejestracja spółki z o.o. pod większą kontrolą

Do rejestracji spółki z o.o. nie wystarczy założenie konta w systemie. Potrzebny będzie podpis kwalifikowany lub profil ePUAP.

Czytaj więcej

KIO 620/17 – wyrok KIO z dnia 24-04-2017

Prawidłowe wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) z powodu niewykazania warunków udziału w postępowaniu musi być poprze…

Czytaj więcej

II SA/Gd 295/16 – postanowienie WSA Gdańsk z dnia 24-04-2017

Czytaj więcej

Tantiemy pod większym nadzorem rządu

Minister kultury dokona przeglądu zezwoleń na zarządzanie utworami, a odpowiedzialne za to organizacje będą pod większą kontrolą.

Czytaj więcej

0113-KDIPT1-3.4012.1.2017.1.MK – Interpretacja indywidualna z dnia 21-04-2017

Neutralność w podatku VAT przekazania na cele prywatne środka trwałego w postaci nieruchomości ujętych w zestawieniu środków trwałych

Czytaj więcej

II SA/Gl 269/17 – postanowienie WSA Gliwice z dnia 21-04-2017

Czytaj więcej

I FSK 1387/15 – wyrok NSA (N) z dnia 21-04-2017

1. Jakkolwiek czynność procesowa sporządzenia pisemnego uzasadnienia, dokonywana już po rozstrzygnięciu sprawy i mająca sprawozdawczy charakter, sama przez się nie może wpływać na to rozstrzygnięcie jako na wynik sprawy, niemniej tylko uzasadnieni…

Czytaj więcej

Przepisy wykonawcze w sprawie nowych podstaw programowych zostały opublikowane

Resort edukacji opublikował nowe rozporządzenie w sprawie podstaw programowych, w tym dla szkół podstawowych. Nowe podstawy programowe zaczną obowiązywać już od roku szkolnego 2017/2018

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych