Obowiązek rejestracji wspólnoty mieszkaniowej dla potrzeb VAT

Kiedy powstaje obowiązek rejestracji wspólnoty mieszkaniowej jako czynnego podatnika VAT?

Czytaj więcej

Wojewoda właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie Karty Polaka

Od 12.10.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 5.10.2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz. 1900).

Czytaj więcej

Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego do czasu rozstrzygnięcia postępowania kasacyjnego

Sąd administracyjny może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania np. sądowo administracyjnego. Taki przypadek rozpatrywał WSA w Opolu w wyroku z 4.10.2017 r. (I SA/Op 301/17).

Czytaj więcej

Stawki opłat za usługi wodne

Jakie są planowane zmiany w prawie wodnym?

Czytaj więcej

Zmiany w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Jakie są cele ustawy z 12.10.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw?

Czytaj więcej

Jak nowe prawo wodne wpłynie na samorządy?

Czy gminy będą dopłacać do wody?

Czytaj więcej

Planowana inwestycja a protesty mieszkańców

Czy sprzeciw mieszkańców może zatrzymać budowę masztu dla telefonii komórkowej?

Czytaj więcej

IV SA/Wr 633/17 – postanowienie WSA Wrocław z dnia 15-11-2017

Czytaj więcej

Karta stałego pobytu może pozbawić prawa do stypendium

Z chwilą otrzymania karty stałego pobytu z dostępem do rynku pracy obcokrajowiec traci prawo do stypendium socjalnego.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

W dniu 24.10.2017 ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o jawności życia publicznego. W dniu 6.11.2017 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się społeczne konsultacje, które trwały ponad 7godzin. Uczestniczyło w nich ponad 100 osób. Do ministra Mariusza Kamińskiego członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych wpłynęło ponad 100 uwag do […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych