II SA/Gl 172/17 – postanowienie WSA Gliwice z dnia 27-04-2017

Czytaj więcej

„Apteka dla aptekarza” – nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.), która przewiduje, że prawo prowadzenia apteki będą mieli tylko farmaceuci. Nowela wprowadza też odległość, jaka będzie musiała być zachowana między aptekami, co w założeniu ma zapobiec nadmiernej liczbie aptek.

Czytaj więcej

Centra usług mogą zastąpić ośrodki pomocy społecznej

Na stronach internetowych rządowego centrum legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę o pomocy społecznej. Zaproponowano w nim m.in. możliwość utworzenia przez gminy nowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, tj. centrum usług zamiast lub obok ośrodków pomocy społecznej.

Czytaj więcej

O odmowie dofinansowania unijnego dla inwestycji gminnej wystarczy powiadomienie

Czy decyzje w sprawach dotacji unijnych podlegają sformalizowanym przepisom krajowego prawa administracyjnego?

Czytaj więcej

Kolejne konsultacje dokumentów dotyczące unijnego rozporządzenia

GIODO zaprasza do udziału w dyskusji na temat trzech istotnych zagadnień, które będą przedmiotem kolejnych wytycznych do rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej

Ubezpieczenia społeczne na terenie UE

SN: Jeżeli instytucja ubezpieczeniowa danego państwa UE uzna, że praca najemna obywatela Polski w tym państwie ma charakter marginalny i nie daje prawa do korzystania z tamtejszych ubezpieczeń społecznych, to ustalenia te są wiążące nie tylko dla ZUS ale i dla polskich sądów (wyrok SN z 4.4.2017 r., II UK 248/16).

Czytaj więcej

Praca w publicznej poradni a prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

SN: Praca w publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej nie daje uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (wyrok SN z 6.4.2017 r., III UK 127/16).

Czytaj więcej

Wypowiedzenie zmieniające a ustawowe zmiany zatrudnienia pracownika

SN: Nie można dokonywać wypowiedzenia zmieniającego w sytuacji zmiany statusu i zasad zatrudnienia danego pracownika dokonanego w drodze ustawowej (wyrok SN z 4.4.2017 r., II PK 81/16).

Czytaj więcej

Członkowie nowej spółdzielni mogą zaskarżyć wpis ich spółdzielni do rejestru

Czy członkowie nowo powstałej w wyniku podziału, spółdzielni mieszkaniowej mogą zaskarżyć do sądu postanowienie o wpisie tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego?

Czytaj więcej

Służebność przesyłu możliwa także na rzecz gminy

Czy właścicielowi nieruchomości przysługuje żądanie względem gminy ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych